Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 20/4/2021

VOV4.K’ho- Drim ngai 19/4, tàm Hà Nội, Hìu sơnơm ling klàng dà lơgar 108 bơyai lơh tơngkah 70 nam ngai bơhiàn mờ dờp khà jờng cau lơh broă khin cha jak chài. Tus bal geh Tổng Bí thư ồng Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Quân ủy dà lơgar, ală kuang bàng Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng dà lơgar, Ủy viên Đảng dà lơgar, ală kuang bàng lài do là kuang đơng lam bồ Đảng, dà lơgar bal mờ ala mat ală Bộ, mpồl, gah broă lơh dà lơgar.

Ala mat kuang đơng lam bồ Đảng, dà lơgar, jàu khà jờng cau lơh broă khin cha jak chài ai Hìu sơnơm ling klàng dà lơgar 108, Phó Thủ tướng ồng Vũ Đức Đam đơs: Ờ mìng tiơng pơn rơ bè mờng chài lơh broă, hìu sơnơm gam là dùl pơn rơ pal pơn iờ să ngan tàm broă tam gơl pa broă lơh atbồ. Là dùl hìu sơnơm ling klàng mơya neh ờ tơlik jơnau kơryan is he dê tàm broă kham sơm kòp ai cau ling in, kơlôi sơnơng, bơto bơtê bè y học ling klàng mờ neh tơnguh bơta pràn he dê nàng tă pơgồp ngai sơlơ uă tàm broă lơh sền gròi, sền gàr pràn kơldang să jan bơh jơh gùt làng bol dê mờ jat bơta sơlơ wơl sơlơ lơh li la rlau tai pràn jak y học ling klàng. Sồr hìu sơnơm pơn jat tai bơt bơtàu mpồl kuang bàng kơ̆ kơljap bè chính trị, lơh krơh lài bè nùs nhơm, jak bè mờng chài lơh broă dipal mờ bơhiàn ờ mìng là cau ling wa Hồ mờ gam là cau lơh sơnơm bè mè lơbơn niam.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định