Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 30/11/2021

VOV4.K’ho- Thủ tướng Chính phủ ồng Phạm Minh Chính pa sồr Ƀộ Y tế đơng lam, pơgồp bal mờ ală anih lơh broă geh gơrềng mờ Ủy ƀan Nhân dân càr Thanh Hoá mhar lùp khàu, lơh loh broă, gĭt nền jơnau bơh tài bè lơi lơh gơlik bơta aniai tơnơ̆ tŭ cĭt vaccine kòp Covid-19 tàm càr Thanh Hoá. Bơta gơ aniai gơlik geh tàm Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Khŏ Kim Việt, kơnhoàl Nông Cống, càr Thanh Hoá tàm ngai 23/11/2021 lơh 04 nă cau chơ̆t tơnơ̆ tŭ cĭt vaccine kòp Covid-19.

Thủ tướng Chính phủ sồr anih lơh broă geh gơnoar lùp khàu lơh loh broă gơlik geh, gĭt nền jơnau bơh tài bè lơi lơh gơbàn bơta aniai, pal kah đà ai jơnau bơsram mờng chài, yal mờ Thủ tướng Chính phủ in lài mờ ngai 30 nhai 11 do. Thủ tướng sồr Ƀộ Y tế pơgồp bal niam bal mờ ală ƀộ, gah sơnah lơh broă, anih lơh broă, ƀòn lơgar jăt gơnoar broă, kơnòl broă geh jàu gàr tơl phan bơna, bơta prăp gàr vaccine kòp Covid-19 di jơnau sồr, kong kơnòl lam lơh cĭt vaccine kòp Covid-19 ờdo ờdo ờdă, jak chài geh cồng nha tàm jơh gùt lơgar.

Cau mblàng Lơ Mu K’Yến

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định