Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 27/6/2022

VOV4.K’ho- Thủ tướng lơgar Nhờk ồng Fumio Kishida pa hòi jà Mpồl ală lơgar geh broă lơh sa mờ măi mŏk bơtàu tơnguh geh pơnrơ ngan tàm dunia (G7) pal tơnguh broă tam klăc bal rơlau tai nàng sền gàr rài kis bơh ală cau gơtìp aniai tài bơh khà priă phan kă bro gơguh uă.

Ngai 26 nhai 6, đơs tàm dơ̆ pơrjum sơnrờp ngan bơh pơrjum dờng mpồl G7 dê geh bơyai lơh tàm lơgar Đức, Thủ tướng lơgar Nhờk đơs là, lơh sa gùt plai ù gam gơtìp uă kal ke. Thủ tướng lơgar Nhờk đơs tờm tus mờ bơta geh kwơ nàng ală lơgar tàm mpồl G7 tơnguh pràn ală broă lơh bal nàng ai khà dong kờl phan sa ai ală lơgar gam  bơtàu tơnguh in. Jăt ồng Fumio Kishida đơs, bơta gơguh khà priă phan kă bro tŭ do ờ mìng geh bơta ƀuơn là dùl broă lơh sa, mờ gam là dùl bơta lòng gơwèt mờ broă lơh ring lơngai mờ ờ do ờ dă tàm dunia.

Cau mblàng Ndong Brawl

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định