Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 23/6/2022

VOV4.K’ho- Pơrjum Ƀộ trưởng Quôk phòng ASEAN (ADMM) dơ̆ 16 mờ tơngume “Tam klac bal tài dùl rài lơngăp lơngai ring niam” neh geh lơh drim ngai 22/6 tàm Phnom Penh, lơgar Campuchia.

Pơrjum Ƀộ trưởng Quôk phòng mpồl ASEAN dơ̆ 16

Tàm pơrjum, ală kwang bàng neh cribơyai bè broă sơlơ tam pà jơnau tơnggit đah bơceh pa Lơh broă bal lam lơh jat ngan ngồn adat tàm dà lềng tiah Đông Nam Á mờ ADMM+ tàm gah sền gàr lơngăp lơngai gùng dà lềng; bè broă kơlôi sơnơng kah yau ling klàng nàng kờñ tơnguh ring lơngai kơ̆ kơljap. ADMM-16 kung ring bal broă lơh lơh broă bal mờ ală lơgar lơh bal mờ đơs tus 2, 3 tơngume ndai bè rơcang ai pơrjum wềt Ƀộ trưởng Quôk phòng ASEAN mờ pơrjum Ƀộ trưởng Quôk phòng ală lơgar ASEAN rề ơnàng dơ̆ 9 rơcang geh lơh tàm nhai 11 nam do.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định