Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 16/5/2022

VOV4.K’ho- Drim ngai 15/05, tàm Hìu Yàng Phờk Quán Sứ, ƀòn dờng Hà Nội, Mpồl duh broă Yàng Phờk Việt Nam bơyai lơh dơ̆ Pơrjum dờng kah ngai deh Yàng Phờk, nam Yàng Phờk 2566, nam tây 2022. Pơrjum dờng kah ngai deh Yàng Phờk geh lơh tơn tơnơ̆ 2 nam kòp Kovid-19 lơh bơtờp, gơhòi gơ jà gĭt nđờ rhiang nă cau duh broă Yàng Phờk mờ cau jăt Yàng Phờk tus pơrjum bal.

Thượng toạ Thích Đức Thiện, Phó Củ tịc, Kwang ătbồ Mpồl cau gơnoar cih Mpồl Dong broă Mpồl duh broă Yàng Phờk Việt Nam pà gĭt: Do là broă lơh geh bơta kwơ dờng màng, dong cau jăt Yàng Phờk tơngŏ nùs nhơm dòn song duh rơngòt mờ Yàng Phờk, mơkung tơngŏ nùs nhơm nđàc sơngĭt bal, tam klăc bal, niam chài là nha ràm glòm nha sèt bơh jơi bơtiàn Việt Nam dê. Mơkung tơngŏ kơnòl mpồl bơtiàn bơh să tờm dê tŭ tàm sơm băt tê bal mờ Mpồl duh broă Yàng Phờk Việt Nam tàm broă lơh gàr niam ờdo ờdă rài kis mpồl bơtiàn, sền gròi ai làng bol in tơnơ̆ tơngai gơbàn kòp dờng Kovid-19.

Cau mblàng Lơ Mu K’Yến

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định