Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 23/6/2022

VOV4.K’ho- “Đơs tai jơnau hơ tơnguh broă lơh bal rơlao tai mờ chồl pràn broă lơh git gơ̆p bal jŏ jòng wèt tus tơnkah 50 nam broă lơh git gơ̆p đah mpồl ASEAN mờ lơgar Nhờk tàm nam 2030” là tơngu me tờm bơh Pơrjum cri bơyai mpồl ASEAN mờ lơgar Nhờk dơ̆ 37 geh bơyai lơh tàm ngai 21 nhai 6 jăt broă lơh pờ tơlik tàm internet.

Dơ̆ pơrjum geh dờp ală broă gơguh jăk mùl màl geh tàm broă lơh bal đah mpồl ASEAN mờ lơgar Nhờk rơlao 1 nam do tàm 4 bơta tờm là ring lơngai mờ lơngăp lơngai, pas gơs, bơta niam rài kis mờ broă lơh git gơ̆p bal kwơ màng. Pal kah ngan, 100% ală mpồl lơh broă tàm rơndăp broă lơh jăt broă tam gơl bơh jơnau yal bơr kơlôi sơnơng bè broă lơh git gơ̆p mờ lơh broă bal đah mpồl ASEAN mờ lơgar Nhờk nam 2012 neh geh bơsong, mờ uă broă lơh geh lơh jăt tàm jơh ală gah broă lơh bal. Pơrjum cri bơyai mpồl ASEAN mờ lơgar Nhờk dơ̆ 37 kung geh cri bơyai bè bồ tơngoh kơlôi sơnơng bè ală broă tàm tiah do mờ tàm dunia geh sền gròi bal.

Cau mblàng Ndong Brawl

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định