Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 17/5/2022

VOV4.K’ho- Tàm mho ngai 16/05, tàm Văn Miếu- Quôk Tử Giám Hà Nội, Phó Củ tịc lơgar mò Võ Thị Ánh Xuân neh jà Kwang atbồ lơgar Hy Lạp mò Katerina Sakellaropoulou tus bal dơ̆ yờ sa. Phó Củ tịc lơgar mò Võ Thị Ánh Xuân gờm chờ ală cồng nha niam bơnĕ ngan tàm dơ̆ tìp mat cribơyai đah mò Kwang atbồ lơgar Hy Lạp mờ Củ tịc lơgar ồng Nguyễn Xuân Phúc dê; pin dờn dơ̆ lòt còp geh cồng nha niam bơnĕ, pơgồp bơnah sơlơ tơnguh bơta gĭt gơ̆p lơh broă bal đah Việt Nam mờ Hy Lạp pơn jat tai bơtàu tơnguh ngan ngồn, gơ lòt mut tàm broă lơh ngan ngồn.

Yal mờ Kwang atbồ lơgar Hy Lạp in bè Văn Miếu- Quốk Tử Giám, Phó Củ tịc lơgar pà gĭt, do là tiah lời wơl kah yau kwơ màng bơh Việt Nam dê, tơngŏ bơhiàn yau hàm kờñ bơsram sră, ki ngàm cau bơto bơtê, sền dờng màng mờ ngui cau jak chài bơh jơi bơtiàn Việt Nam dê bơh gĭt nđờ rơbô nam do. Tàm nùs nhơm chờ hờp, rềp mềr, Phó Củ tịc lơgar mò Võ Thị Ánh Xuân jà Kwang atbồ lơgar Hy Lạp tus bal dơ̆ yờ sa hùc dà cê jat bơhiàn bơh cau Việt Nam dê mờ ală bơta cê tiơng pơn rơ bơh Việt Nam dê; sền dơ̆ ràng tơlik ào tiang mờ sền ală dơ̆ ràng tơlik đơs crih tam ya bơh yau niam ngan Việt Nam dê.

Cau mblàng K’Hạnh

 

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định