Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 13/5/2021

VOV4.K’ho - Drim òr (13/05), Phó Chủ tịch Quốc hội ồng Nguyễn Đức Hải bal mờ mpồl cau tơlĭk măt tĕ khà kuang bàng Quốc hội khoă 15 neh geh dơ̆ tìp mờ cau tĕ khà, lam sồr tĕ khà jăt broă lơh pờ tơlĭk tàm internet mpồl tĕ khà sồ 3, càr Quảng Nam.

 Phó Chủ tịch Quốc hội ồng Nguyễn Đức Hải geh jơnau đơs tàm pơrjum tìp mờ cau tĕ khà càr Quảng Nam

Ala măt ală cau tơlĭk măt tĕ khà kuang bàng Quốc hội khoă 15, Phó Chủ tịch Quốc hội ồng Nguyễn Đức Hải neh dờp jơnau kơ̆p kờñ bơh cau tĕ khà pơyoa tus mờ ală cau tơlĭk măt tĕ khà, mờ đơs, di lah geh pồ gơs kuang bàng Quốc hội khoă 15, geh sùm lơh ngan bơsram tàp, lơh broă bal nền nòn, jòi sền nàng gĭt wă nùs nhơm, jơnau kơ̆p kờñ bơh cau tĕ khà dê; tơrgùm mờ yal di pal, di tŭ jơnau đơs, jơnau dan bơh cau tĕ khà mờ Quốc hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội ồng Nguyễn Đức Hải đơs là, broă pin dờn bơh cau tĕ khà là bơta pràn nàng ală cau tơlĭk măt tĕ khà pơn jăt tai bơsram tàp, tơnguh uă bơta ngăc ngar lý luận mờ mùl màl, lơh gơs kơnòl tàm gơnoar broă geh jào; Hơ geh pơn jăt tai lơh mùl màl jơh broă lơh bơh să tờm jăt tơl nam, tàm jơh tơngai lơh broă.

Cau mblàng Ndong Brawl

 

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định