Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 14/5/2021

VOV4.K’ho- Mho ngai 13/5, tàm Hìu lơh broă Quốc hội, ồng Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội wă Đại sứ lơgar Lào tàm Việt Nam ồng Sengphet Houngboungnuang.

                                   Chủ tịch Quốc hội ồng Vương Đình Huệ Đại sứ Lào

Ồng Vương Đình Huệ Chủ tịch Quốc hội gờm chờ mờ đơs niam ngan broă lơgar Lào neh bơyai lơh geh cồng nha niam ngan rlau jơh Pơrjum dờng dơ̆ 11 Đảng Làng bol Kăc màng Lào dê mờ Pơrjum dơ̆ 1, Quốc hội Lào khoá 9 neh pồ geh Mpồl đơng lam bồ khoá pa geh bơta pràn jak, bơngă pin dờn uă mờ ai tơlik uă broă lơh jŏ jòng, broă lơh kuơ màng ai tơngai lơh broă pa in. Ồng Vương Đình Huệ Chủ tịch Quốc hội đơs nền, broă lơh ờ tam gơl bơh lơgar Việt Nam dê là sùm  sền dờng màng ngan, ai lơh lài uă ngan rlau jơh ai bơta gĭt gơ̆p lơh bơyô bal dờng màng, tam klăc bal dờng màng mờ lơh broă bal tơl làm đah Việt Nam mờ Lào. Đại sứ Lào tàm Việt Nam ưn ngài ồng Vương Đình Huệ Chủ tịch Quốc hội neh lời tŭ tơngai wă rò; tơngŏ bơta pin dờn là, bơh bơta đơng lam bơh 2 lơgar dê, bơta gĭt gơ̆p lơh bơyô bal, tam klăc bal kuơ màng, lơh broă bal tơl làm geh ngai sơlơ bơtàu tơnguh.

Cau mblàng K’Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định