Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 17/1/2015

VOV4.K’ho - Drim òr 16/01, tàm Hà Nội, ồng Nguyễn Sinh Hùng kuang atbồ Gơnuar ala mat dà lơgar neh tus mờ đơng lam pơrjum kuang bàng, cau lơh broă sa priă nhai dà lơgar mờ mu\t lơh kơ nòl broă nam 2015 bơh Cơldu\ lơh broă Gơnuar ala mat dà lơgar dê. Nam 2014, Cơldu\ lơh broă Gơnuar ala mat dà lơgar neh pơ gồp bal niam mờ Mpồl duh broă kòn cau, ală anih duh broă bơh Gơnuar ala mat dà lơgar dê mờ ală anih lơh broă geh gơ rềng mu\t lơh niam ală broă lơh rơndăp cih, jun yal ală rơndăp lơh adăt, kơrnuat boh lam; dong broă drơng broă rcăng mờ jun yal Gơnuar ala mat dà lơgar in sền sơ wì mờ ring bal 29 adăt, 20 kơrnuat mờ ai jơnau đơs bè 12 rơndăp lơh adăt ndai. Cồng nha do, dong Gơnuar ala mat dà lơgar lơh gơs niam broă lơh adăt boh lam, pơ gồp bơnah rơ hời mu\t lơh jăt sơnua boh lam, ai sơnua boh lam ngui tàm rài kis. Ồng Nguyễn Sinh Hùng pin dờ`, mờ broă lơh ngan, mờ bơta jơh nùs uă bơh mpồl cau, kuang bàng mờ cau lơh broă sa priă nhai dà lơgar tàm Cơldu\ lơh broă Gơnuar ala mat dà lơgar dê geh lơh gơs jak ngan ală kơ nòl broă geh jàu.

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định