Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 17/1/2015

VOV4.K’ho - Drim òr, tàm Hà Nội, ồng Nguyễn Phú Trọng kuang atbồ đơng lam Đảng dà lơgar tus mờ geh jơnau đơs đơng lam tàm pơrjum lơh jăt kơnòl broă lơh nam 2015 gah sền gròi ai ngui kơrnoăt boh lam dờng rơlao jơh. Nam 2014, gah sền gròi ai ngui kơrnoăt boh lam neh lơh jăt nền nòn sơnoa boh lam nam 2013; lơh gơs rơndăp broă adăt bơyai broă gah sền gròi ai ngui kơrnoăt boh lam tam gơl, di pal mờ jơnau kờ` bơh broă lơh niam wơl adăt boh lam mờ tơrgùm bal mờ dunia mờ neh geh Gơnoar ala măt dà lơgar kơnă 13 ring bal; bơ\t bơptàu rơndăp broă adăt yal yă ku\p lài tam gơl; tơrgùm đơng lam chồl pràn broă lơh, tơnguh cồng nha broă bơsong di tu\, nền nòn ală dơ\ tìs uă, kal ke geh mpồl bơtiàn sền gròi. Ring bal mờ ală gùng dà broă lơh, kơnòl bơh gah sền gròi ai ngui kơrnoăt boh lam ai tơl^k tàm nam 2015, ồng Nguyễn Phú Trọng đơs tòm, 1 tàm ală kơnòl tòm pal tơrgùm lơh jăt tàm nam 2015 là pal pơn jăt tai lơh jăt sơnoa boh lam nam 2013 mờ lơh jăt adăt bơyai broă sền gròi ai ngui kơrnoăt boh lam, pơgồp bal niam tàm broă lơh niam wơl adăt boh lam, tàm hơ\ gah sền gròi ai ngui kơrnoăt boh lam pal lơh niam gơnoar lơh jăt gơnoar yal yă mờ sền gròi broă lơh adăt boh lam geh tơl^k tàm sơnoa boh lam…

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định