Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 19/1/2015

VOV4.K’ho - Ngai òr 18/01, ồng Nguyễn Minh Triết kuang atbồ lơgar lài do neh geh dơ\ tus còp mờ lơh broă tàm càr Sóc Trăng. Tàm dơ\ lơh broă mờ mpồl duh broă sùm đơng lam Đảng càr Sóc Trăng mho òr, ồng Nguyễn Minh Triết neh chờ hờp tềng đăp mờ broă tơnguh bơtàu càr Sóc Trăng dê tàm tơngai do, kuơ màng ngan là rài kis, nùs nhơm làng bol kòn cau Khmer sơlơ ngai sơlơ geh tơnguh loh làng. Ồng Nguyễn Minh Triết kơ\p kờ`, càr Sóc Trăng pơn jăt tai tơnguh jơh bơta geh, bơta pràn, khà cau lơh broă neh ge lài tàm càr do dê bơh tàm broă bơcri priă, dong kờl bơh ală broă lơh, rơndăp broă bơh dà lơgar dê. Pơn jăt tai prăp gàr, bơ\t bơtàu, pờ ơnàng mpồl tam klăc gùt jơi bơtiàn kòn cau, bơta lơngăp lơngai gùng dră bal, niam ờ do ờ dă gùt mpồl bơtiàn; lơh ngan tơnguh bơtàu lơh sa, sền gròi, drơng rài kis làng bol, làng bol kòn cau.

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định