Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 17/9/2020

VOV4.K’ho- Dak Lak là càr mìng dùl lơm tàm tiah Tây Nguyên geh cau kòp Covid-19. Tơnơ\ rlau 1 nhai mut lơh ală broă lơh rcang sơn dră kòp Covid-19 bơh càr tus kơnhă hơ đơm, tus tu\ do bơta kòp tàm Dak Lak dê neh geh kơryan. Jơh 3 nă cau kòp Covid-19 tàm do neh sơm bời kòp mờ geh rê tàm hìu. UBND càr neh geh công văn ai gơnoar lơh niam wơl tơl broă lơh sa, mpồl bơtìan, mut tàm tơngai rcang sơn dră kòp Covid-19 pa.

Tìp wơl cau pròc mhàm bal tàm ngai lik rê bơh hìu sơnơm tơnơ\ 6 nhai sơm kòp Covid-19, Yến Nhi ờ gơ tùi mpồn bơta chờ hờp. Oh pà g^t, rlau 40 ngai piam sơm kòp tàm hìu sơnơm, bulah pràn kơl dang să jan bè ờs, mơya oh kung gam kơlôi sơnơng ngan bơh cồng nha xét nghiệm sùm tam gơl. Oh đơs bè bơta ngoh rơngăc tu\ he là cau kòp sơn rờp geh sền go\ mơya là cau kòp lồi du\t tàm 3 nă cau kòp Covid-19 tàm Dak Lak dê geh rê bơh hìu sơnơm wơl.

Bơh tu\ mut tàm do oh kung geh nùs nhơm kơlôi sơnơng ngan, tu\ hơ\ oh kơlôi he là cau pràn kơl dang den sơm bời kòp geh mhar bloh. Mơya tu\ sền go\ cồng nha xét nghiệm bơh he dê bơtờp wơl sùm uă dơ\, oh sơn đờm kơlôi sơnơng. Bơtoah ngan là oh sùm geh ală y, bác sĩ pơn dờm pơn iang, tơngkah oh là pal lơh jat kloh niam bơr mbùng sề, sa hùc, tàp pràn să jan sùm nàng geh uă bơta pràn sơn dră wơl mờ kòp do. Ngai do, oh geh lik rê bơh hìu sơnơm oh chờ hờp ngan tài bơh geh rê wơl mờ gơ rờm bal tàm mpồl bơtìan, pơn jat tai rài kis bè ờs tai. Oh ưn ngài ală y bác sỹ neh jơh nùs, jơh pràn sền gròi oh in tàm ală ngai do.

Bác sĩ Châu Đương, Kuang atbồ Hìu sơnơm kòp jòr bơsiă gơlik mhàm mờ kòp klờm soh càr Dak Lak dê pà g^t: Mpồl lơh broă neh sồr là tiah sơm kòp ai jơh ală cau geh pin bơtờp kòp mờ cau gơbàn kòp Covid-19 càr Dak Lak dê. Tus tu\ do, tàm do mìng gam 3 nă cau pin bơtờp kòp lơm. Hìu sơnơm tu\ lơi kung rcang lài ală gùng dà nàng lơh broă bè ờs wơl, là dờp mờ sơm kòp ai cau kòp jòr bơsiă gơlik mhàm mờ kòp klờm soh in.

Tơnơ\ tu\ cau kòp 448 lik rê bơh hìu sơnơm den hìu sơnơm [ồm sơnơm lơh kloh khuẩn jơh gùt hìu sơnơm tơn, mờ mpồl lơh broă kung geh tơn ru\c nàng pơn jat tai ơm yah ngài 14 ngai. Tơnơ\ hơ\, hìu sơnơm geh dan jơnau bơh Sở y tế dê pơn jat tai dờp sơm ală cau kòp klờm soh mờ kòp jòr bơsiă gơlik mhàm nàng kham mờ sơm kòp. Ai mìng is bè broă sơm kòp Covid-19 den hìu sơnơm kung neh geh gùng dà crơng gơs dùl tiah ơm yah ngài nàng rcang lài dilah geh cau bơtờp kòp Covid-19 den hìu sơnơm kung gam pơn jat tai dờp mờ sơm kòp.

Tu\ bơta kòp Covid-19 tàm ù tiah càr dê sền bal là neh bè ờs, UBND càr Dak Lak neh geh công văn sồ 8137 bè broă sang te\ broă ờ hoan ai tơr gùm uă cau tàm broă rcang sơndră kòp Covid-19 nàng rài kis làng bol in hời rơ hời rê wơl bè ờs, gàr niam jơnau kờ` dơ\ le\ bal rcang sơn dră kòp mờ bơtàu tơnguh lơh sa- mpồl bơtìan. UBND càr Dak Lak kung đơs là, tàm tơngai tus, bơta kòp kung gam gơlik geh kal ke sơl, pal g^t sơn dră kòp tàm tơngai jo\ jòng mờ lơh geh rài kis niam, ơm rềp bơh bơr di pal tàm tu\ tơngai kòp. Bác sĩ Nguyễn Trung Thành, Phó Kuang atbồ Sở Y tế càr Dak Lak pà g^t:

Gơ wèt mờ broă lơh rcang sơn dră kòp Covid-19 tàm tơngai tus do den gah lơh sơnơm pơn jat tai sền gròi jơh ală cau lòt bơh ală tiah geh kòp rê tàm Dak Lak, bơh hơ\ pơn jat tai jat sền hơ\ sồng lam lơh ală broă lơh ơm yah ngài jat di mờ jơnau sồr. Pơn jat tai lơh pràn broă mblàng yal jơnau nàng làng bol in g^t broă lơh rcang sơn dră kòp Covid-19, sền gàr is să tờm he dê. Càr đơng lam ală hìu sơnơm ba` sền ờ sơ\p broă lơh rcang sơn dră kòp Covid-19 ngan là ală hìu sơnơm. Den hơ\ sồng pơn jat tai gàr tơl niam bè khà kờp, phan bơna, sơnơm tơm[a nàng rcang sơn dră kòp Covid-19.

            Cau cih Vũ Nam Trang- Cau mblàng K’ Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định