Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 24/6/2021

VOV4.K’ho- Cau sơ pơ̆ bơr Bộ Ngoại giao Mỹ dê ồng Ned Price pa pà gĭt, lơgar Mỹ geh broă rơndăp lơh tus bal cribơyai bè broă lơh hạt nhân lơgar Iran dê tàm Viene, lơgar Áo. Jăt ồng Ned Price yal, gùng dà broă lơh bơh Mỹ dê gơwèt mờ Iran là nàng kờñ lơh geh bơta kuơ bơh Mỹ dê, ờ kờp bulah cau lơi là Kuang ătbồ lơgar bơh Iran dê.

Hơ̆ là broă kơryan Iran lơh uă phàu crong phan tam lơh hạt nhân jăt broă gơtùi gròi sền geh. Mỹ geh pơn jăt tai lơh broă mờ ală lơgar tàm mpồl P5 mờ 1 (tàm hơ̆ geh: Anh, Đức, Lo, Nga mờ Tây) nàng cribơyai bè broă lơgar do tus wơl lơh jăt Jơnau ring bal hạt nhân Iran kĭ tàm nam 2015.

Tàm Viene, lơgar Áo dê, kờp bơh nhai 4, ală dơ̆ cribơyai tơn neh geh bơyai lơh đah Iran mờ mpồl P5 mờ dùl, bal mờ jơnau kờñ lơh wơl jơnau ring bal hạt nhân Iran. Ală lơgar tàm mpồl P5 mờ dùl kung neh bơyai lơh ală dơ̆ lùp lăp is mờ mpồl kuang bàng ala măt lơgar Mỹ dê, nàng kờñ hòi jà Mỹ wơl wơl mờ Jơnau ring bal hạt nhân Iran.

Cau mblàng Lơ Mu K’Yến

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định