Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 29/7/2021

VOV4.K’ho- Tàm dơ̆ lòt còp lơgar Ấn Độ sơl, mang ngai 28/7, ồng Antony Blinken- Ngoại trưởng lơgar Mỹ neh geh dơ̆ tìp măt mờ Thủ tướng lơgar Ấn Độ ồng Narendra Modi tàm càr lơgar New Delhi.

Tàm dơ̆ wă rò, ồng Narendra Modi- Thủ tướng lơgar Ấn Độ đơs là, Mỹ mờ Ấn Độ tam pà bal jơnau hơ pơrgon bè ală bơta kuơ bal. Mpồl bơtiàn cau Mỹ jơi bơtiàn lơgar Ấn Độ kung gam tă pơgồp uă tàm broă lơh tơnguh bơta gĭt gơ̆p đah 2 gah. Ngoại trưởng Mỹ ồng Antony Blinken jờng rơ ngan bơta bơtòm tơrgùm bè bơta kuơ ngai sơlơ gơguh đah Ấn Độ mờ Mỹ tàm jơh bal đah 2 lơgar mờ uă lơgar. Di tàm dơ̆ do, Mỹ kung yal lời pà lơgar Ấn Độ in 25 tơlak dolar Mỹ nàng dong broă lơh cĭt vaccine rơcăng sơndră kòp Covid-19 bơh lơgar do dê, dong lơh kơ̆ kơl jăp wơl ală anih lơh gơlik vaccine tàm gùt lơgar. Lài hơ̆, tàm mho ngai 28/7, Ngoại trưởng Mỹ neh geh dơ̆ cribơyai mờ Ngoại trưởng lơgar Ấn Độ ồng Subrahmanyam Jaishankar.

Cau mblàng Lơ Mu K’Yến

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định