Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 23/6/2021

VOV4.K’ho- Cau sơ pơ̆ bơr Bộ Ngoại giao Mỹ dê là ồng Ned Price yal bơr, Chính phủ Mỹ rơcăng tìp măt cribơyai broă mờ lơgar Triều Tiên tàm khăt tŭ tơngai lơi mờ tàm khăt anih lơi, mơkung đơs nền jơnau sồr pa ngan rlau jơh bơh Mỹ dê rơcăng pơrjum mờ ờ duh sồr pal geh bơta lơi.

Ồng Ned Price đơs sùm cồng nha bơh dơ̆ lùp kờp pa lơh sir gơs gùng dà broă lơh bè Triều Tiên bơh Mỹ dê nàng kờñ jòi dùl broă lơh tìp măt ngan ngồn, geh tam gơl nàng sơrbì jơh hạt nhân tàm bồt Triều Tiên. Jơnau đơs do geh cau sơ pơ̆ bơr Bộ Ngoại giao Mỹ dê yal tơnơ̆ tŭ Kuang bàng dong broă lơgar Mỹ bè Triều Tiên là ồng Sung Kim tơlik nùs nhơm gơn kơnờm Triều Tiên geh hơ wơl dùl bă jơh nùs gơwèt mờ jơnau sồr bơh Chính phủ Mỹ dê.

Jăt gah yal tơngĭt jơnau Yonhap, lơgar Hàn Quốc dê yal, jơnau đơs bơh ồng Sung Kim dê bè Triều Tiên là tềl tơngŏ pà gŏ bơta sơrmah sơrmài bơh ồng dê gơwèt mờ tìp măt cribơyai broă mờ là jơnau hòi jà tus Chính phủ Mỹ nàng kờñ ai tơlik ală broă lơh hòi jà loh làng rlau nàng lơh wơl cribơyai broă hạt nhân mờ Triều Tiên.

Cau mblàng Lơ Mu K’Yến

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định