Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 14/6/2021

VOV4.K’ho- Drim do 14/6, tàm Hìu Quốc hội, sơnđờm mŭt pơrjum dơ̆ 57 bơh Ủy ban Thường vụ Quốc hội dê. Geh lơh tàm 2 ngai, ngai do 14/6 mờ ngai hìng 15/6, tàm dơ̆ pơrjum do, Ủy ban Thường vụ Quốc hội geh ai jơnau đơs tàm uă tơngume kuơmàng. Ồng Vương Đình Huệ- Chủ tịch Quốc hội đơs sơnđờm mŭt pơrjum, pơndŭt dơ̆ pơrjum bal mờ ală Phó Chủ tịch Quốc hội tàm ala gơ̆p đơng lam dơ̆ pơrjum.

Jăt broă rơndăp lơh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ai jơnau đơs bè Jơnau yal tơn jơh bơh sơnrơp dơ̆ tĕ khà kuang bàng Quốc hội khoá XV mờ kuang bàng Hội đồng Nhân dân ală kấp tơngai lơh broă bơh nam 2021- 2026. Ai jơnau đơs bè rơndăp Broă lơh lơh adat boh lam, kơrnoat boh lam nam 2022 bơh Quốc hội dê. Ai jơnau đơs bè broă rơcăng pơrjum dơ̆ sơnrờp, Quốc hội khoá XV.

Cau mblàng Lơ Mu K’Yến

 

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định