Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 17/6/2021

VOV4.K’ho- Ngai 16/6, bơh anih pờ tơlik tơn Hìu lơh broă Quốc hội, Mpồl kuang bàng Quốc hội Việt Nam bơh ồng Vũ Hải Hà, Ủy viên Đảng dà lơgar, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban lơh broă mờ lơgar ndai lơh kuang atbồ mpồl tus bal Pơrjum mpồl pơlam broă Đại hội đồng Liên nghị viện Mpồl ală lơgar Đông Nam Á dơ̆ 12 (AIPA Caucus 12) bơyai lơh jat broă lơh pờ tơlik tơn tàm internet.

Mpồl kuang bàng Quốc hội Việt Nam bal mờ ală lơgar geh jơng kung neh cribơyai jơnau tơnggit, tam pà mờng chài lơh broă mờ ală nghị viện geh jơng AIPA, kuơmàng tàm tŭ tơngai tiah do, dunia gam gơtìp uă kal ke tàm broă sền gròi kòp Covid-19 mờ bơtàu tơnguh wơl, bơtàu tơnguh lơh sa; bơt bơtàu ală git gơp lơh bơyô bal mờ nghị sĩ ală lơgar geh jơng tàm mpồl ASEAN, ai tơnggŏ nùs nhơm rơcang lài, rơcang lơh broă bal tài bơta gơguh wơl lơh sa, bơtàu tơnguh lơh sa tơlir, lam lơh ală jơnau kờñ bơtàu tơnguh kơ̆ kơljap tơnơ̆ kòp dờng Covid-19, tài kơ̆ kơljap mờ pas sơm bơh mpồl bơtiàn ASEAN dê, tài bơta kuơ bơh làng bol ASEAN dê.

Tơn jơh pơrjum, ală kuang bàng neh ring bal Jơnau yal pơrjum mpồl pơlam broă Đại hội đồng Liên nghị viện mpồl ală lơgar Đông Nam Á dơ̆ 12 mờ anih, tŭ tơngai bơyai lơh Pơrjum mpồl pơlam broă Đại hội đồng Liên nghị viện mpồl ală lơgar Đông Nam Á dơ̆ 13 geh lơh tàm lơgar Thái Lan.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định