Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 19/1/2015

VOV4.K’ho - Mpồl cau bơsram dờng Việt Nam càr Dak Lak neh bơyai pơrjum dờng dơ\ sơnrờp tơngai lơh broă bơh nam 2015 tus 2020. Mờ jơnau geh ai jăt broă lơh “Cau bơsram dờng Dak Lak tam klăc, bơceh pa, tơrgùm bal, tơnguh bơtàu”, Pơrjum dờng geh ai tơl^k gùng dà, kơnòl broă lơh mpồl dê mờ mpồl cau bơsram dờng càr tơngai bơh nam 2015 tus 2020. Tơngu me geh ai là: bơ\t bơtàu mpồl cau bơsram dờng pràn kơl dang; drơng, dong kờl cau bơsram dờng bơsram sră niam, pơlam nùs nhơm niam; lam lài tàm broă kơlôi sơnơng khoa học, công nghệ. Tàm tongai lơh broă, geh bơ\t bơtàu mờ lơh jăt 3 broă lơh, rơndăp broă lơh tòm: rơndăp broă tơnguh uă broă lơh mpồl bơtiàn ai cau bơsram dờng càr Dak Lak in; rơndăp broă pơgồp bal mờ ală anih lơh sa kă bro, anih lơh sa kă bro pơlam, dong kờl rơwah mờ ai broă lơh cau bơsram dờng in tu\ neh jơh bơsram; broă jàu 500 khà priă bơsram ai ală cau bơsram dờng geh rài kis kal ke bơsram jăk in. tàm pơrjum dờng, ala măt ală mpồl tus pơrjum neh tam pà bal broă mờng chài tàm broă lam sồr ơruh pơnu, cau bơsram dờng tus bal broă lơh lam lài is, tơnguh nùs nhơm bơsram is, kơlôi sơnơng khoa học, broă lơh chài rơgơi, tàp pràn să jan…

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định