Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 29/12/2021

VOV4.K’ho - Tus tŭ do, càr Dăk Lăk neh gŏ rơlao 10 rơbô nă cau kòp Kovid-19, khà do neh sơrlèt uă mờ ală jơnau yal lài, lài ngan càr Dăk Lăk dê. Mơya, mờ broă rơcang nền nòn bơh uă gah, kòp Kovid-19 gam tàm bơta geh sền gròi càr dê. Khà cau sơm kòp dùl dơ̆ lĕ ờ gơguh ni sơna mờ geh ală hìu sơnơm sền gàr, sơm kòp nền nòn.

Ƀòn dờng Buôn Ma Thuột là tiah lam lài càr Dăk Lăk bè khà cau gơtìp kòp Kovid-19 mờ rơlao 2 rơlao 900 nă cau kờp tus lồi poh lài. Do kung là tiah sùm geh tàm bơta kòp gơtìp kal ke tàm rơlao 2 nhai do, mờ bơh 30 tus 50 nă cau pah ngai, 70% là ală cau tàm mpồl bơtiàn ờ hềt git loh anih gơtờp.

Rơlao 70% khà cau bơh 18 sơnam rơlao hờ đang tàm càr Dăk Lăk geh cit tơl 2 ding sơnơm vaccine rơcang sơndră mờ kòp Kovid-19

Kơnờm mờ broă geh khà cit sơnơm vaccine uă, kòp Kovid-19 tàm ƀòn dờng geh săp sèng tàm bơta pràn khà 2, ai ală hìu lơh sa kă bro, broă lơh drơng ala tàm ƀòn dờng gam ai ơm ing ală broă lơh do. Ồng Phạm Tiến Hưng, Phó Củ tịc UɃÑZ ƀòn dờng pà git, mìng tŭ lơi khà cau gơtìp tàm mpồl bơtiàn geh sền gròi, hơ̆ sồng ƀòn dờng Buôn Ma Thuột gơtùi lơh thoàr ală broă kă bro, broă lơh drơng ala: “Broă lơh thoàr bơh bơl añ dê geh pal lơh jăt broă geh ai ndrờm bal mờ broă cit sơnơm vaccine ding dơ̆ 2 ai gùt làng bol in. Tŭ lơi broă sền gròi kòp gơtờp mờ bơta pràn gơdờp bal bơsong ală broă, ală cau gơtờp kòp tàm mpồl bơtiàn hơ̆ sồng bol añ lơh jăt mờ rơndăp broă, den hơ̆ sồng broă lơh thoàr geh bơyai lơh jăt broă lơh rơhời”.

                       Càr Dăk Lăk gam tơrlòng sơm kòp cau F0 tàm hìu tàm ờ uă tiah tàm càr

Nền nòn uă mờ kòp Kovid-19, den tàng bŭ lah neh gơs tiah tơlir càr dê, kơnhoàl Krông Búk kung gam rơcang crơng gơs ală Hìu sơnơm ntrờn, ai khàr oxy mờ rơcang ală broă nàng lơh broă sơm kòp cau F0 tàm hìu in. Ồng Trần Thuận, Kuang atbồ Hìu sơnơm kơnhoàl do pà git, ală gùng dà broă lơh pa yal là geh rơcang lài tàm bơta jal mhar. Tŭ do, kơnhoàl Krông Búk neh rơcang 300 nơm jơnờng piam kòp cờn 1 mờ 2, uă mờr 4 dơ̆ mờ khà cau gơtìp kòp Kovid-19 gam sơm kòp: “Tiah he là uă cờn, di lah pờ ơnàng cờn 1 den broă atbồ, sền gròi bơta pràn kơl dang să jan cau kòp cờn 1 tàm tiah tam cah is lơh sơnơm den geh niam rơlao mờ sơm kòp cau Fo tàm hìu tài rơlao 35% khà là làng bol kòn cau, hìu hờ đang, kis bal ờ geh anih nàng sơm kòp is, den tàng rơwah tơl tiah den gơwèt mờ kơnhoàl do dê pal pờ cờn 1 ơnàng mờ sền gròi bơta pràn kơl dang să jan den geh niam rơlao”.

  Càr Dăk Lăk gam tơnguh măi tă nhơm mờ bơto cau lơh broă nàng sơm kòp cau kòp Kovid-19 tàm cờn 3 in

Bŭ lah pah ngai geh rơlao 100 nă cau gơtìp kòp Kovid-19 pa mờ khà cau di gơlan gơtìp kòp neh tus mờr 11 rơbô nă, mơya, tài geh uă cau rê gờñ bơh hìu sơnơm, den tàng gùt càr mìng geh mờr 2 rơbô nă cau gam sơm kòp tàm ală hìu sơnơm mờ geh di pơgăp 50 nă cau sơm kòp tàm hìu. Bơdìh hơ̆ tai, geh mờr 70% khà kờp làng bol tàm càr Dăk Lăk neh geh cit tơl 2 ding sơnơm vaccine, den tàng càr Dăk Lăk mìng geh 1 kơnhoàl geh bơta kòp tàm bơta gơtờp pràn khà 3, 9 kơnhoàl, ƀòn dờng tàm bơta pràn khà 2 mờ 5 kơnhoàl, thị xã tàm bơta pràn khà 1.

Jăt ồng Nay Phi La, Kuang atbồ Sở Y tế càr Dăk Lăk yal, càr kung gam tơl phan bơna mờ kòn bơnus nàng drơng tàm broă rơcang sơndră mờ kòp gơtờp. Tŭ do, càr kung neh tam gơl broă rơcang sơndră mờ kòp gơtờp jăt bơta pa tŭ bơ̆t bơtàu rơndăp broă jăt ngai. Dùl ngai bơh 100 tus 300 nă cau kòp, bơh 300 tus 500 nă cau kòp mờ bơh 500 tus 1 rơbô nă cau kòp. Broă wàng se, tam cah is, sơm kòp kung geh tam gơl ndrờm bal, di pal mờ tơl tiah dê: “Dùl ngai bơh 100 tus 300 nă cau kòp den geh lơh jơh gùt tiah tam cah is tàm rơndăp broă geh ai 5 kấp bơh Ủy ban càr dê. Bal mờ hơ̆ geh lơh jăt Nghị quyết sồ 120 gah lơh sơnơm lơh jăt hìu sơnơm tam cah bàr, hơ̆ là gàr niam broă kham, sơm kòp, mờ xét nghiệm, sơm kòp cau kòp tàm cờn 2. Bơdìh hơ̆ tai, den chồl pràn broă sơm kòp cau F0 tàm hìu in, den gah lơh sơnơm neh crơng gơs 184 Hìu sơnơm ntrờn mờ geh 4 anih kham cau dùl nă să lơh is tus bal sơm kòp mờ gam yal mờ Ủy ƀan càr là jơh ală phan bơna broă lơh sơnơm cau dùl nă să lơh is bal mờ hìu sơnơm dà lơgar lơh geh dờp sơm kòp cau F0 tàm ală kòp geh tơngŏ ờ jroă mờ bal mờ hơ̆, geh pơn jăt tai tơnguh cờn 3 bơcri priă tơnguh ală măi tă nhơm mờ bơto cau lơh broă nàng di pal mờ bơta kờñ geh 100 jơnờng piam kòp ICU tàm cờn 3 in”.

Cau cih Nam Trang-Cau mblàng Ndong Brawl

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định