Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 24/6/2022

VOV4.K’ho - “Lơgar Tây gam pal gơtìp mờ bơta gơtờp kòp Kovid-19 pa gehchồl pràn mờ ală bơta tam gơl jơi pa bơh Omicron dê là BA.4 mờ BA.5, dơ̆ sơnrờp gơtờp mờ cơng tàng pà gŏ là khà cau gơtìp kòp pa tàm ngai neh geh uă ngan tàm 2 nhai do mờ rơlao 95 rơbô nă cau gơtìp geh gŏ”.

Do là jơnau yal lài bơh Giáo sư miễn dịc họk Alain Fischer, cau lam bồ gah cit sơnơm lơgar Tây pa geh ai tơlik. Đơs tàm anih sơnđio rùp France 2, Giá sư Alain Fischer đơs tờm, kòp gơtờp neh gơtìp wơl tàm lơgar mờ hòi jà ală kwang bàng geh gơnoar mhar lơh wơl kơrnoăt pal pơn chèo gòm muh măt tàm ală rơndeh lòt tàm gùng mờ tàm tiah mpồl bơtiàn. Ală cau gơtờp pa tàm lơgar Tây neh pà gŏ gơguh uă ngan bơh lồi nhai 5 lài do, mờ khà cau geh mŭt piam kòp kung gơguh tàm 3 ngai do, tàm khà 14 rơbô 334 nă, do là khà uă ngan tàm 3 poh pa do.

Cau mblàng Ndong Brawl

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định