Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 28/7/2021

VOV4.K’ho- Thủ tướng lơgar Iraq ồng Mustafa al-Kadhimi neh geh dơ̆ cribơyai mờ Kuang ătbồ lơgar Mỹ ồng Joe Biden tàm Hìu Kò. Bàr gah neh lơh geh jơnau ring bal, bơh hơ̆ Mỹ geh tơn jơh gơnoar broă tam lơh tàm lơgar Iraq tàm lồi nam 2021 do.

Do là dơ̆ tìp măt tơn bơh sơnrờp đah Thủ tướng lơgar Iraq ồng Mustafa al-Kadhimi mờ Kuang ătbồ lơgar Mỹ ồng Joe Biden mờ là dùl bơnah bơh dơ̆ tìp măt cribơyai broă jŏ jòng đah Mỹ mờ Iraq. Đơs mờ cau lơh băo tơnơ̆ dơ̆ tìp măt, ồng Joe Biden pà gĭt, gơnoar broă tam lơh bơh mpồl ling Mỹ dê tàm lơgar Iraq geh tơn jơh tàm lồi nam do mơya geh pơn jăt tai pơlam tàp mờ dong kờl ală mpồl ling lơgar Iraq tam dră wơl mờ Mpồl Dà lơgar Yàng Isslam đơs tơn pồ is (IS). Kuang ătbồ lơgar Mỹ kung pà gĭt: Mỹ geh dong kờl Iraq bal mờ 500 rbô ding vaccine rơcăng sơndră kòp Covid-19 Pfizer jăt broă lơh tam pà bal vaccine gùt plai ù (Covax).

Cau mblàng Lơ Mu K’Yến

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định