Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 29/7/2021

VOV4.K’ho- Cồng nha cĭt tơrlòng lài tơngai dơ̆ 2 bơh sơnrờp bè ding tơnguh tai bơh vaccine rơcăng sơndră kòp Covid-19 bơh gah lơh sơnơm Sinovac, lơgar Lo dê lơh gơlik yal pa do pà gŏ, tơnơ̆ tŭ cĭt tai ding dơ̆ 3, bơta pràn sơndră wơl mờ kòp neh gơguh bơh 3 tus 5 dơ̆.

Cĭt tơrlòng lài geh lơh đah Viện Sền swì Vaccine gơwèt Anih tờm Gròi sền mờ Rơcăng sơndră kòp bơtờp càr Giang Tô, lơgar Lo dê mờ Học viện Y tế Cộng đồng Đại học Phúc Đán, Công ty Sinovac mờ Hìu sơnơm Hoa Sơn gơwèt Đại học Phúc Đán dê tàm cau bơh 18 tus 59 sơnam neh cĭt tơl 2 ding vaccine rơcăng sơndră kòp Covid-19 bơh Sinovac dê. Jăt mờ hơ̆, tơnơ̆ tŭ cĭt ding dơ̆ 3 tơnơ̆ 28 ngai tus 8 nhai cĭt ding dơ̆ 2, khà bơta pràn sră wơl mờ kòp neh gơguh tai uă ngan bal mờ khà gơguh bơh 3 tus 5 dơ̆ tàm 28 ngai tơnơ̆ tŭ cĭt ding dơ̆ pe pơndrờm mờ 28 ngai tơnơ̆ tŭ cĭt ding dơ̆ bàr. Bơta ngài đah ding dơ̆ pe mờ ding dơ̆ bàr sơlơ jŏ den bơta pràn sơndră wơl mờ kòp sơlơh gơguh uă.

Cau mblàng Lơ Mu K’Yến

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định