Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 24/6/2021

VOV4.K’ho- Tàm pơrjum pờ tơlik tơn tàm internet ală Kuang bàng kấp dờng màng (SOM) ASEAN +3 đah ASEAN mờ ală lơgar lơh broă bal Lo, Nhờk mờ Hàn Quốc pa bơyai lơh, Lo, Nhờk mờ Hàn Quốc ndrờm đơs nền geh pơn jat tai kờñ broă lơh ngan ală jơnau bơceh lơh bơh ASEAN dê bè rcang sơndră kòp Covid-19.

Tàm pơrjum, ală lơgar jờng rơ ală bơta bơtàu tơnguh ngan tàm broă lơh broă bal ASEAN+3 dê, ngui niam bơta pràn mùl geh tàm broă sơndră geh cồng nha bơh ală bơta tung lơtang tàm rlau 20 nam do, pơgồp bal mờ geh cồng nha sơndră wơl mờ kòp Covid-19. Lo, Nhờk mờ Hàn Quốc hơ pơn jat tai dong kờl ală lơgar ASEAN tơnguh uă bơta pràn lơh sơnơm rcang lài, kơlôi sơnơng, bơtàu tơnguh mờ geh ngui vaccine sơndră kòp Covid-19 ờdo ờdă, geh cồng nha mờ ring bal.

Cau mblàng K’Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định