Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 23/6/2021

VOV4.K’ho- Ồng Antonio Guterres- Tổng thư kí Liên hợp quốc neh hòi jà jơh ală lơgar geh gơrềng bal sơlơ lơh broă tai wèt tus Jơnau kờñ Bơtàu tơnguh Kơ̆ kơl jăp- năng lượng kloh mờ giă lơh gơs dipal.

Tàm dùl jơnau đơs pờ tơlik tơn tàm internet tàm dơ̆ sơnđờm mŭt lơh Cribơyai tơngume kấp Bộ trưởng bè Tìp măt tơm bơh bơr kuang bàng kấp dờng màng tàm gah broă lơh năng lượng, ồng Antonio Guterres đơs là, dunia gam ngai sơlơ ơm ngài ngan pơndrờm mờ Jơnau kờñ Bơtàu tơnguh Kơ̆ kơl jăp tàm nam 2030 mờ ờ sang sơrbì sồ siă ƀơ̆ tàm nam 2050. Den tàng bè hơ̆, ồng hòi jà jơh ală dà lơgar, jơh ală ƀòn dờng, mpồl lơh broă priă jền mờ ală công ty tơnguh uă bơta hàm kờñ mờ jun yan “Hiệp ước Năng lượng” nàng lơh geh Jơnau kờñ Bơtàu tơnguh Kơ̆ kơl jăp mờ ờ sang sơrbì sồ siă ƀơ̆.

Ồng Antonio Guterres kung đơs sùm ală lơgar bơtàu tơnguh pal hơ pơrgon sền gàr bơta ki ngàm gơwèt mờ jơnau hơ pơrgon ai 100 tơmàn dolar Mỹ pah nam ai ală broă lơh lơh broă geh gơrềng tus trồ tiah tàm ală lơgar gam bơtàu tơnguh in.

Cau mblàng Lơ Mu K’Yến

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định