Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 17/1/2015

VOV4.K’ho -  Kờ` tơl niam gơnoar cau ngui sa di tàm satềp Ất Mùi nam 2015 in, mpồl sền gàr anih kă bro càr Lâm Đồng gam lơh jăt uă broă lơh kờ` sơndră mờ kă bro blơ\ blăc, tam dră mờ tăc phan ờ di pal, phan ờ ngan, phan ờ niam mờ ờ g^t anih lơh. Tàm hơ\, tơrgùm tàm ală mpồl phan geh ngui uă bè: phan  ris mờ phan mrềt, giò chả, [a` mứt mờ ơlăk, bièr, dà hùc ală bơta. Mờ pơgồp bal mờ ală mpồl lơh broă gơrềng bal tus bal sơndră mờ kòp, sền gròi, pơn diang phan ròng mờ gàr niam nền nòn bè kloh niam ờ do ờ dă tàm phan sa. Mìng tàm ală dơ\ satềp tây pa do, mpồl lơh broă do neh go\, lơh glài rơlao 500 dơ\ tìs tàm broă kă bro, tơnguh khà tìs kă bro neh geh anih lơh broă geh gơnoar tàm càr do go\ mờ lơh glài tàm nam 2014 tus 1 rơbô 500 dơ\, mờ kờp jơh khà priă lơh glài mờr 5 tơmàn priă.

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định