Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 3/7/2020

VOV4.K’ho – Tiah tờm sền gròi kòp tê jê să càr Lâm Đồng pơ gồp bal mờ hìu sơ nơm kơnhòal Đam Rông gam jal mhar sền sơ wì dịch tễ tàm ală hìu bơsram mờ thôn, [òn tàm kơnhòal, jòi tềl tơnggo\ kòp bạch hầu nàng geh broă lơh rơcang sơndră. Tus tu\ do, mpồl lơh sơ nơm neh kham sac rơ wah 219 nă kơ nòm bơsram bơh mầm non tus kấp 3, ai 3 mẫu dà rơ nồng dờ pin bơ tờp kòp pơyua Viện Pasteur [òn dờng Hồ Chí Minh in lơh xét nghiệm.

Bal mờ hơ\, gah lơh sơ nơm gam [ồm sơ nơm lơh kloh khuẩn, mblàng yal, pơlam làng bol ràu tê mờ sơ [ong nàng rơcang sơndră kòp. Broă kham sac rơ wah geh lam lơh jal mhar tàm kơnhòal Đam Rông là tài bơh kơnhòal do rềp mờ xã Quảng Hòa, kơnhòal Dak Glong, càr Dak Nông, là tiah gơbàn ua\ kòp bạch hầu mờ neh geh 1 nă cau chơt.

Cau mblàng K’ Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định