Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 13/5/2021

VOV4.K’ho- Ală ngai do, bơta tơnhàu phan kuơ tàm ù tìs mờ adat boh lam tàm tiah rềp nhàr bal đah xã Tà Nung, ƀòn dờng Dà Làc mờ xã Mê Linh, kơnhoàl Lâm Hà, càr Lâm Đồng gơlik geh tai mờ gơlik geh dùl bă tràl sơbil ngan. Uă tiah kơh bơnơm gơtìp tờ, cò nàng ai ù mờ tơnhàu lŭ, tàm tŭ gơnoar atbồ tàm ală tiah do ờ sền gròi mờ ờ git pal lơh bè lơi. Bơta pal đơs là lồi nam lài, Ủy ban Nhân dân càr Lâm Đồng neh geh kơrnuat lơh glài uă mpồl lơh sa kă bro tơnhàu phan kuơ tàm ù tìs mờ adat boh lam, mơya bơta do kung gam gơlik geh wơl sùm.

Tus tiah Bãi Sậy, gơwèt ù tiah thôn 4, xã Tà Nung, ƀòn dờng Dà Làc tàm ngai 10/5, gơ mut tàm mat bol hi dê là ală dòr bơnơm gơ wèt ù brê tàm tiah do neh gơtìp tờ jơh tràl sơbil ngan nàng ai ù mờ tơnhàu lŭ. Ală broă lơh do là tìs mờ adat boh lam mơya kung gam gơlik geh dùl bă tràl sơbil ngan. Ală công nhân lơh ơpah tàm do pà git, tơngai lài, jŏ jŏ den geh kuang bàng xã mut lik tàm do, mơya broă tơnhàu lŭ khi dê kung gam gơlik geh bè ờs. Ai ồng Phạm Quang Trung ơm tàm mpồl 14, thôn 4, xã Tà Nung, cau geh sền là cau tờm lam lơh tơnhàu lŭ tìs mờ adat boh lam tàm tiah do mblàng, bulah ờ geh broă lơi lơh mờ ờ cau lơi lah yă den tàng hơ̆ sồng ồng tơnhàu lŭ tìs mờ adat boh lam: “Cau kung ờ dong kờl bơta lơi mơya he kung gam lơh mờ ờ geh cau lơi lah yă, pal đơs loh là bè hơ̆. Xã kung geh nđờ dơ̆ mut kup rơndeh, tơnơ̆ tŭ bơsong den ai cèng rơndeh rê. Đơs ing là ơm, mơya ơm ing den he ờ git lơh broă lơi den tàng tờ lŭ nàng lơh”.

Tiah tơnhàu lŭ tìs mờ adat boh lam tàm xã Tà Nung, ƀòn dờng Dà Làc

Bơh jòi git, bơdìh mờ tơnhàu lŭ, bơta cò tơnring dòr bơnơm nàng ai ù mờ tơnhàu bràs tìs mờ adat boh lam tàm tiah do kung gam gơlik geh uă ngan. Jat ồng Liêng Hót Quil, kuang bàng ù tiah- lơh sa suơn sre- bơt bơtàu- tiah ơm kis xã Tà Nung pà git, ală cau tơnhàu bràs, lŭ, ndrờm bè git lài tơl broă lòt sền den tàng sùm dô pồn di tŭ: “Kal ke là pah dơ̆ oh mi tus sền den khi ndrờm neh git lài lơm, ndrờm bè khi sìm ơm gròi sền tàm do. Tŭ he tus den tài bơh khi git den tàng ơm ing jơh ală broă lơh tơnhàu”.

Ai jat ồng Krajañ Ha Djiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tà Nung, ƀòn dờng Dà Làc đơs, lài hơ̆, xã neh uă dơ̆ lơh sră lơh glài mờ priă broă tơnhàu phan kuơ tàm ù tìs mờ adat boh lam tàm tiah Bãi Sậy do, mơya tŭ jơh lơh glài mờ priă, mpồl lơh broă lik rê bơh tiah gơlik geh broă tơnhàu den ală broă lơh tơnhàu bràs, lŭ tìs mờ adat boh lam kung gam gơlik geh wơl. Do là bơta geh ngan kal ke ngan lơh gơnoar atbồ tàm do jê bồ ngan: “Kal ke tàm do là broă lơh glài kal ke ngan. Jơh lơh glài 1, 2 poh tơnơ̆ là khi tus tơnhàu tai. Đơs ngan là bol hi lơh song dơpă ngan, ai bơdìh mờ hơ̆ cau ndai den añ ờ git. Do là ală sră nggal, bol hi neh lơh glài git nđờ dơ̆ bloh”.

Jat sră nggal mờ Ủy ban Nhân dân xã Tà Nung dê yal, kơrnuat lơh glài broă lơh tìs mờ priă tàm gah tơnhàu phan kuơ tàm ù mờ gah ù tiah rềp ndo ngan rlau jơh tàm tiah Bãi Sậy là ngai 05/1/2021. Bè hơ̆, rlau 5 nhai pơn jat hơ̆, broă lòt sền, lơh glài broă tơnhàu phan kuơ tàm ù tìs mờ adat boh lam tàm tiah do neh ờ geh sền gròi tai; bơta tơnhàu phan kuơ tàm ù tìs mờ adat boh lam tiah do sơlơ gơlik geh tràl sơbil mờ sơlơ uă rlau.

Tơnhàu phan kuơ tàm ù tìs mờ adat boh lam lơh gơbàn tơrlah ù tàm càr Lâm Đồng

Tàm tiah rềp nhàr bal đah xã Tà Nung, ƀòn dờng Dà Làc mờ xã Mê Linh, kơnhoàl Lâm Hà tŭ do gam geh êt ngan rlau jơh là 4 tiah tơnhàu lŭ bơt bơtàu mờ broă tơnhàu dờng ngan. Tàm hơ̆ geh bal mờ tiah tơnhàu, broă geh gơ rềng kung gam gơ ơm tàm ù lâm nghiệp. Jat làng bol tiah do yal, broă lơh tơnhàu lŭ bơt bơtàu tìs mờ adat boh lam tàm do neh gơlik geh bơh uă nam do, lơh ờ niam tus ù tiah brê bơnơm mờ geh jơnau pơhìn gơlik geh tơrlah ù tŭ mìu dờng. Broă pơndiang lŭ lik mut tàm tiah do kung gam pơhìn bơta aniai bè ờdo ờdă gùng lòt, lơh ờ diơng gùng lòt bơh làng bol tă pơgồp is priă nàng lơh.

Lài hơ̆, Ủy ban Nhân dân càr Lâm Đồng neh geh uă sră nggal đơng lam ală anih lơh broă geh gơnoar sơlơ tơnguh broă atbồ, sền gròi broă tơnhàu phan kuơ tàm ù, kràñ cê lơh glài ală mpồl bal, cau dùl nă să lơh tìs, tơnhàu phan kuơ tàm ù ờ geh sră ai gơnoar, tơnhàu tìs mờ adat boh lam.

Ngai 17/12 nam lài, Ủy ban Nhân dân càr Lâm Đồng kung neh geh kơrnuat lơh glài broă lơh tìs mờ priă 5 mpồl lơh sa kă bro lơh broă tàm gah tơnhàu phan kuơ tàm ù bal mờ dùl ròt broă lơh tìs, geh: Kong ti TNHH Hưng Nguyên, Kong ti TNHH Hà Thanh, Kong ti TNHH bơt bơtàu kă bro mờ broă drơng ala Hà Hưng, Kong ti Cổ phần bơcri priă mờ tơnhàu phan kuơ tàm ù Đức Phú, Kong ti Cổ phần Minh Định. Kờp jơh khà priă mờ ală mpồl lơh sa kă bro do gơtìp Ủy ban Nhân dân càr Lâm Đồng lơh glài mờ tong wơl khà priă lơh geh bơh broă lơh tìs adat boh lam tài bơh tơnhàu phan kuơ tàm ù tìs mờ adat boh lam là rlau 5 tơmàn 300 tơlak đông. Bè hơ̆, bơta tơnhàu phan kuơ tàm ù tìs mờ adat boh lam tŭ do kung gam pơn jat tai gơlik geh tràl sơbil tàm tiah rềp nhàr bal đah xã Tà Nung, ƀòn dờng Dà Làc mờ xã Mê Linh, kơnhoàl Lâm Hà.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định