Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 28/6/2022

VOV4.K’ho- Ngai òr (27/06), kwang dong broă Kwang atbồ lơgar Nga ồng Yuri Ushakov pà git, kwang đơng lam lơgar Nga di gơlan geh tus pơrjum dờng mpồl G20 geh bơyai lơh bơh ngai 15 tus ngai 16 nhai 11 tàm bồt Bali, lơgar Indonesia.

Jăt ồng Yuri Ushakov yal, dùl jơnau jà di pal neh dờp geh bơh lơgar Indonesia, lơgar bơyai lơh pơrjum dờng mpồl G20 mờ lơgar Nga neh dờp mờ geh tus pơrjum dờng do. Kwang dong broă Kwang atbồ lơgar Nga ồng Yuri Ushakov kơ̆p kờñ là, bơta geh ai tus, mơya ồng ờ sŭk, geh ờ uă lơgar gam til mpồng tài bơta kòp gơtờp. Pơrjum dờng mpồl G20 sền wơl ală broă lơh sa mờ cíñ trị ờ gơtùi lơh gơrềng tus broă bơyai lơh pơrjum lơgar Indonesia dê. Mờ Cíñ phủ lơgar Indonesia jăt jơnau sồr bơh lơgar Mỹ mờ ală lơgar tàm mpồl bal neh jà lơgar Ukraine tus bal pơrjum dờng dơ̆ do sơl.

Cau mblàng Ndong Brawl

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định