Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 29/7/2021

VOV4.K’ho- Ngai òr (28/07), Kuang atbồ pa geh pồ lơgar Peru ồng Jose Pedro Castillo, neh mùl màl yal jơnau guh at gơnoar di tàm ngai tơnkah 200 nam geh khăt gơboh krơi is bơh lơgar đah jum châu Mỹ do dê. Ồng Jose Pedro Castillo hơ tềng đăp mờ jơh làng bol lơgar Peru, tàm hơ̆ geh ală làng bol lơh broă sa suơn sre, làng bol kis bơh yau, cau lơh ka, cau pơgru, cau jăk chài, kơnòm dềt, ơruh pơnu mờ cau ùr là: geh dờp gơnoar broă kuang atbồ lơgar tàm tơgai pơn jăt tai bơh nam 2021 tus 2026, wèt tus bơ̆t bơtàu tài dùl dà lơgar Peru ờ geh sa kuề sa koà mờ lơh jăt dùl sơnoa boh lam pa. Ồng Castillo kung đơs tờm jơnau hơ geh lơh jăt ală tam gơl uă ngan mờ chồl pràn broă sền sơwì dùl sơnoa boh lam pa di pal mờ rài pa, mơya đơs tờm geh ờ jòi tơl bơta “Dà lơgar ngui jơh” broă lơh sa dà lơgar geh uă bơta phan kuơ tàm ù do.

Cau mblàng Ndong Brawl

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định