Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 7/7/2020

VOV4.K’ho – Tàm càr Kon Tum kòp bạch hầu pơn jat tai gơlik geh kal ke, tàm tu\ hơ\ gah lơh sơnơm tàm tiah do dê gam tìp uă ngan kal ke jơh bal mờ broă sơm kòp ai cau kòp in bal mờ broă rcang sơn dră kòp.

Bơh nam 2018 tus tu\ do tàm ù tiah kơnhoàl Đăk Tô, càr Kon Tum sùm geh cau kòp mờ tiah gơbàn kòp bạch hầu. Ngan là tàm nam 2018 geh 7 nă cau kòp mờ 1 nă cau chơ\t. Nam 2019 geh 1 nă cau mờ mìng tàm 6 nhai bồ nam 2020 gah lơh sơnơm tiah do dê neh cih dờp geh 4 nă cau gơbàn kòp bạch hầu, tàm hơ\ geh 2 nă cau gơbàn kòp pa mut sơm tàm hìu sơnơm, gam geh sơm kòp tàm Hìu sơnơm kơnhoàl bơh ngai 24/6 pa do. Là cau jat sền tơn bơta gơbàn kòp bạch hầu tàm ù tiah càr dê, bác sỹ Võ Văn Hùng, drơng broă Khoa Sền gròi kòp tê jê să mờ  Truyền nhiễm, Hìu sơnơm kơnhoàl Đăk Tô đơs là, bơta gơlik geh bơh kòp bạch hầu tàm ù tiah càr dê là kal ke mờ kal ke ngan nàng sền gròi.

 Ală cau pràn kơl dang cèng bơta kòp tàm să jan tu\ do tàm ù tiah càr dê gơ lơh bè bol a` kal ke ngan nàng sền g^t. Ală cau do kis tàm mpồl bơtìan ngòt rơngơ\t ngan tài bơh gơ digơlan bơtờp uă tàm mpồl bơtìan. Kal ke ngan nàng sền g^t.

Sền gròi cau kòp bạch hầu 

Bơh bồ nam tus tu\ do tàm ù tiah càr Kon Tum neh geh 8 tiah gơbàn kòp bạch hầu mờ 9 nă cau gơbàn kòp ( tàm hơ\ geh 1 nă cau pràn kơl dang geh kòp tàm să). Ngan ngồn broă sơm kòp ai cau gơbàn kòp in mờ broă kơryan, sền gròi tiah gơbàn kòp tìp uă ngan kal ke. Jơh 2 nơm Hìu sơnơm kơnhoàl Đăk Tô mờ Sa Thầy, tiah gam geh 3 nă cau gơbàn kòp bạch hầu sơm kòp nam do ndrờm ờ geh ai priă jền ai broă do in. Nàng geh priă jền drơng broă lơh kơryan kòp, gah lơh sơnơm tiah do dê gam pal kơ\p gơn tàm khà priă rơcang bơh kơnhoàl dê. Bal mờ hơ\ bơta ờ tơl sơnơm sơm kòp bạch hầu kung gam là kal ke ai hìu sơnơm kấp kơnhoàl in sơl. Bác sỹ Nguyễn Văn Thịnh, Kuang atbồ Hìu sơnơm kơnhoàl Sa Thầy dê pà g^t.

Bơta kal ke tàm broă sơm kòp tu\ do là ờ geh sơnơm sơn dră khih nàng cau gơbàn kòp kơn jơ\ in geh sơm kòp tơn.

Sơm kòp, kham pràn kơl dang să jan cau geh pin gơbàn kòp bạch hầu tàm Hìu sơnơm kơnhoàl Sa Thầy

Tềng đap bơta gơlik geh kal ke bơh kòp bạch hầu dê, tu\ do, gơ wèt mờ 3 tiah gơbàn kòp pa geh tàm lồi nhai 6 pa do ơm tàm thôn 5, [òn Đăk Kang Peng, xã Diên Bình, kơnhoàl Đăk Tô mờ [òn O, xã Ya Xiêr, kơnhoàl Sa Thầy, gah lơh sơnơm càr Kon Tum neh ai 88 mẫu xét nghiệm ală cau ơm rềp mờ cau kòp, geh bơta tơngo\ duh să… pơyoa Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên in, mơkung sơr băc mhar pơgồp bal mờ gơnoar atbồ ală tiah bơyai lơh tàm cah is mờ kơryan kòp. Mơya, jat Bác sỹ Võ Văn Thanh, Phó Kuang atbồ Sở Y tế càr Kon Tum dê đơs, gah lơh sơnơm tiah do dê kung gam kong mờ uă ngan bơta kal ke tàm broă sền gròi kòp bạch hầu.

Tài priă jền ờ hoan geh den là broă c^t sơnơm vaccine rcang sơn dră kòp gam ờ hoan geh lơh, ờ hềt geh lam lơh uă, rề ơnàng tàm uă tiah, uă ngan tơr gùm tàm ală tiah gơbàn kòp lơm. Ai tàm 2,3 tiah digơlan gơbàn kòp den ờ hềt geh priă jền nàng c^t sơnơm rcang sơn dră kòp. Bơdìh hơ\ tàm mpồl bơtìan kung gam cau cèng kòp tàm să ờ hềt g^t go\. Den tàng bè hơ\ gơ wèt mờ kòp bạch hầu do gam geh rah rài tàm ù tiah càr dê, ngan là tàm ală tiah sar lơgar ngài, tiah gam kal ke.

Cau cih Khoa Điềm- Cau mblàng K’ Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định