Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 14/5/2021

VOV4.K’ho- Gơ rềng tus cau bơtờp kòp Covid-19 tàm càr Dak Lak, drim ngai 13/5, Sở Y tế càr Kon Tum pà git, Tiah tờm sền gròi kòp tê jê să càr neh git hìu tac phan tàm ƀòn dờng Kon Tum, là tiah mờ cau bơtờp kòp Covid-19 sồ 3237 tàm càr Dak Lak ơm rơndeh oto nàng blơi phan sa tŭ lòt bơh ƀòn dờng Đà Nẵng rê hờ ƀòn dờng Buôn Ma Thuột tàm ngai 6/5/2021.

Tơnơ̆ tŭ đal git hìu tac phan tiah F0 càr Dak Lak mut blơi phan sa, mpồl lơh broă geh gơnoar càr Kon Tum neh wàng se, kơryan ing, ƀồm sơnơm lơh kloh khuẩn jơh hìu tac phan geh mat cau F0, F1, tus mang ngai 12/5, lam lòt tam cah is tơrgùm bal 9 nă cau F1. Mờ kung đal git geh 202 nă cau F2 geh sồr tam cahis tàm hìu mờ cih mat sền gròi pràn kơldang să jan 40 nă cau F3. Tŭ do, pràn kơldang să jan ală cau F1 dê niam, ờ geh ală tềl tơnggŏ bơtờp kòp Covid-19. Cồng nha xét nghiệm sac rơwah dơ̆ 1 bơh Tiah tờm sền gròi kòp tê jê să càr Kon Tum dê ai gŏ, 9 nă cau F1 ndrờm ờ bơtờp mờ virus Sars CoV-2.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định