Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 15/6/2021

VOV4.K’ho - Càr Kon Tum tŭ do gam lơh jăt broă cĭt sơnơm vaccine sơndră mờ kòp Covid-19 dơ̆ 2 ai 17 rơbô 620 nă cau gơwèt ală mpồl cau geh ai lài cĭt sơnơm vaccine sơndră mờ kòp Covid-19 ờ sa priă lơh jăt Nghị quyết sồ 21 ngai 26 nhai 02 nam 2021 bơh Chính phủ.

Công nhân lơh broă tàm tiah lơh sa mờ măi mŏk Hoà Bình, càr Kon Tum lơh jăt broă lơh ờ do ờ dă mờ kòp Covid-19

Tàm 17 rơbô 620 nă cau tàm càr Kon Tum geh cĭt sơnơm vaccine sơndră mờ kòp Covid-19 dơ̆ 2 geh rơlao 14 rơbô 300 nă cau gơwèt ală mpồl lơh broă tàm tiah sơnrờp sơndră mờ kòp gơtờp. Ală mpồl geh ai lài pơn jăt tai geh 46 nă cau lơh broă mờ lơgar ndai, hải quan, kuang bàng lơh broă lĭk mờ mŭt tàm lơgar mờ rơlao 3 rơbô 200 nă cau tàm mpồl ai broă lơh drơng ala geh kuơ.

Nàng gàr niam geh cồng nha, ờ do ờ dă tàm broă cĭt sơnơm vaccine sơndră mờ kòp Covid-19 dơ̆ 2 in, gah lơh sơnơm càr Kon Tum tam pà cau geh ai lài cĭt mờ bơyai lơh 2 dơ̆. Dơ̆ 1 bơh ngai 07 nhai 06 nam 2021 cĭt ding dơ̆ 1 ai 7 rơbô 780 nă cau. Dơ̆ 2 bơh ngai 05 nhai 07 nam 2021, cĭt ding dơ̆ 2 ai 9 rơbô 840 nă cau neh cĭt dơ̆ 1 in.

Cau mblàng Ndong Brawl

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định