Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 23/10/2020

Càr Kon Tum: Mhual tam gơl tus ua\ mhual, ngai trồ ờ huan tơngai, mho mờ mang geh mìu, geh tiah geh mìu dimơ. Càl dềt.

Bơta mrềt duh bơh 17 tus 29 độ C.

 

Càr Gia Lai: Mhual tam gơl tus ua\ mhual, ngai trồ ờ huan tơngai, mho mờ mang geh mìu, geh tiah geh mìu dimơ. Càl dềt.

Bơta mrềt duh bơh 16 tus 28 độ C. Mìng is tiah Ceo Reo: Bơta mrềt duh bơh 23 tus 32 độ C.

 

Càr Dak Lak: Mhual tam gơl tus ua\ mhual, ngai trồ ờ huan tơngai, mho mờ mang geh mìu, geh tiah geh mìu dimơ tus mìu sơr. Càl dềt.

Bơta mrềt duh bơh 17 tus 29 độ C.

 

Càr Dak Nông: Mhual tam gơl tus ua\ mhual, ngai trồ ờ huan tơngai, mho mờ mang geh mìu, geh tiah geh mìu dimơ. Càl dềt.

Bơta mrềt duh bơh 16 tus 28 độ C.

 

Càr Lâm Đồng: Mhual tam gơl tus ua\ mhual, ngai trồ ờ huan tơngai, mho mờ mang geh mìu, geh tiah geh mìu dimơ. Càl dềt.

Bơta mrềt duh bơh 16 tus 27 độ C.

Mìng is [òn dờng Dà Làc: Bơta mrềt duh bơh 13 tus 23 độ C.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định