Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 22/10/2020

Càr Kon Tum:

Uă mhoal, geh tu\ trồ gơmù mhoal, trồ tơngai  uă, mho mờ mang geh mìu, geh tiah mìu di mờ tus mìu sơr, tu\ bè ờs càl khồm ờ pràn.

Bơta mrềt duh bơh 20 tus 29 độ C.

Càr Gia Lai:

Uă mhoal, geh tu\ trồ gơmù mhoal, trồ tơngai  uă, mho mờ mang geh mìu, geh tiah mìu di mờ tus mìu sơr, tu\ bè ờs càl khồm ờ pràn.

Bơta mrềt duh bơh 19 tus 28 độ C.

Tiah Ceo Reo bơta mrềt duh bơh 23 tus 31 độ C.

Càr Dak Lak:

Uă mhoal, geh tu\ trồ gơmù mhoal, trồ tơngai  uă, mho mờ mang geh mìu, geh tiah mìu di mờ tus mìu sơr, tu\ bè ờs càl khồm ờ pràn.

Bơta mrềt duh bơh 20 tus 29 độ C.

Càr Dak Nông:

Uă mhoal, geh tu\ trồ gơmù mhoal, trồ tơngai  uă, mho mờ mang geh mìu, geh tiah mìu di mờ tus mìu sơr, tu\ bè ờs càl khồm ờ pràn.

Bơta mrềt duh bơh 19 tus 28 độ C.

Càr Lâm Đồng:

Uă mhoal, geh tu\ trồ gơmù mhoal, trồ tơngai  uă, mho mờ mang geh mìu, geh tiah mìu di mờ tus mìu sơr, tu\ bè ờs càl khồm ờ pràn.

Bơta mrềt duh bơh 18 tus 27 độ C.

{òn dờng Dà Làc, bơta mrềt duh bơh 14 tus 24 độ C.

 

 

 

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định