Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 8/7/2020

VOV4.K’ho - Tàm càr Kon Tum, kop gơtòp bạch hầu kung gơbàn kal ke ngan. Tàm 3 nam: 2016, 2018, 2019 càr do gơbàn 17 nă cau gơtìp kòp bạch hầu, tàm hơ\ 3 nă cau neh gơbàn chơ\t.

Mờ mìng bơh bồ nam 2020 tus tu\ do, tàm càr Kon Tum neh gơbàn 10 tiah gơtìp kòp mờ 20 nă cau gơbàn kòp, tàm hơ\ geh 9 nă cau pràn geh vi trùng. Tu\ do, tàm hìu sơnơm kơnhoàl Đăk Tô mờ Sa Thầy geh 4 nă cau gơtìp kòp bạch hầu bal mờ 9 nă cau pràn geh vi trùng gam geh sền gròi, sơm kòp.

Khoa Điềm, cau ai tơng^t jơnau đơs Việt Nam tàm Tây Nguyên neh geh dơ\ lùp Bác sỹ Võ Văn Thanh, Phó kuang atbồ Sở Y tế càr Kon Tum ờ uă broă bè kòp gơtòp bạch hầu tàm càr do.

-Ơi, lài jơh dan ưn ngài Bác sỹ neh ai tơngai tus mờ dơ\ lùp do. Ơ bác sỹ, sùm tàm uă nam do, nam lơi tàm càr Kon Tum kung gơbàn kòp bạch hầu. Jăt bác sỹ bơta lơi là bơta tòm lơh gơbàn tus mờ kòp do?

Bác sỹ Võ Văn Thanh: Tu\ do geh dùl bơnah uă làng bol tàm sơnam dờng ờ gơtùi sơndră mờ gơtòp gơwèt mờ kòp bạch hầu, tài lài do ờ hềt geh c^t sơnơm vaccine rơcang sơndră mờ kòp bạch hầu mờ kuơ màng ngan là tàm ală tiah sar, lơgar ngài.

                   Cau gơtìp kòp bạch hầu geh sơm kòp tàm hìu sơnơm kơnhoàl Đăk Tô

Bơdìh hơ\ tai, den broă geh bơta pràn rơcang sơndră mờ kòp bơh sơnơm vaccine bạch hầu geh tàm 10 nam mờ gơmù rơhời jăt tơngai di lah ờ geh c^t bơtơl tai; tài ală bơta bè ờ tơl kloh niam, jơnau g^t wă tàm broă sền gàr să jan bal mờ bơta pràn tìp mờ ală broă drơng ala lơh sơnơm gam ờ uă... lơh ală cau do gơtìp [uơn gơbàn kòp ha là cèng tàm să kòp bạch hầu, lơh geh tiah gơtìp kòp bạch hầu tàm mpồl bơtiàn bè tu\ do.

-Bu\ lah gah lơh sơnơm càr Kon Tum neh lơh jăt, lơh uă broă kờ` rơcang sơndră mờ kòp gơtòp, mơya nđan lah kòp bạch hầu kung gam ờ hềt kơrian geh cồng nha mờ jtơn ơh kòp do?

Bác sỹ Võ Văn Thanh: Bơh khà kờp ală nam he go\ là, ală tiah gơtìp kòp bạch hầu tàm càr neh geh sền gròi niam, kơrian di tu\ mờ geh cồng nha. Mơya kòp gơtòp bạch hầu kung gam gơbàn.

Lài ngan tài bơta pràn ờ uă den tàng broă c^t sơnơm vaccine Td rơcang sơndră ờ kòp gam ờ pràn, ờ hềt lơh jăt uă, uă tiah mìng tơrgùm tàm ală tiah gơbàn kòp. Gam tàm ờ uă tiah di gơlan gơbàn kòp ờ hềt geh c^t sơnơm vaccine.

Bơdìh hơ\ tai, tàm mpồl bơtiàn gam geh cau cèng geh bơta lơh gơbàn kòp ờ hềt g^t go\, den tàng kung gam rah rài tàm càr gơwèt mờ kòp bạch hầu do kuơ màng là tàm ală tiah sar lơgar ngài, tiah kal ke.

-Ơi, geh g^t ală nam lài do tàm broă sơm kòp cau kòp bạch hầu, gah lơh sơnơm càr Kon Tum ờ geh huyết thanh sơndră mờ khih kòp bạch hầu. Tu\ do broă do neh geh bơsong lah ờ ơ bác sỹ?

Bác sỹ Võ Văn Thanh: Nam 2018, Sở Y tế càr Kon Tum neh dan mờ Cục atbồ sơnơm gơwèt Bộ Y tế ai huyết thanh sơndră mờ khih kòp bạch hầu. Jăt mờ hơ\, Cục atbồ sơnơm neh sồr Công ty duợc phẩm y tế Đức Minh ai phan do mờ tu\ do hìu sơnơm càr Kon Tum neh blơi nàng prăp tơl khà huyết thanh sơndră mờ khih kòp bạch hầu kờ` sơm kòp cau kòp in tàm càr mờ tu\ do khà huyết thanh do kung gam.

              Tiah tam cah is sơm kòp cau kòp bạch hầu tàm hìu sơnơm kơnhoàl Sa Thầy
-Ơi, jăt bác sỹ tềng đăp mờ broă gơbàn tai bơh kòp bạch hầu, kờ` kơrian geh cồng nha, tơn jơh kòp ngòt rơngơ\t do, bơta mờ gah lơh sơnơm càr Kon Tum pal lơh mờ kờ` geh broă dong kờl ngan tu\ do là bơta lơi?

Bác sỹ Võ Văn Thanh: Kờ` sền gròi niam kòp gơtòp bạch hầu tàm càr, gah lơh sơnơm pal tơrgùm tàm ală broă lơh tòm mùl màl tơnơ\ do:

Lài ngan là pơn jăt tai sền gròi nền nòn ală tiah gơbàn kòp, go\ gờ` ală cau gơtìp kòp pa kờ` tam cah is di tu\; sơm kòp, wàng se, kơrian kòp gơtòp ba` lời gơtòp uă, gơbàn tàm mpồl bơtiàn.

Dơ\ bàr tơnguh broă c^t sơnơm vaccine rơcang sơndră mờ kòp tơl khà c^t sơnơm vaccine DPT4 kung bè khà c^t tơl ai kơnòm dềt hờ đơm 1 sơnam in geh 95% rơlao hờ đang.

Dơ\ pe pơn jăt tai chồl pràn broă lam sồr rơcang sơndră mờ kòp bạch hầu tàm mpồl bơtiàn, tàm hơ\ uă ngan là bơto pơlam bơh gah lơh sơnơm bè broă rơcang sơndră mờ kòp bạch hầu kung bè là lam sồr bè bơta gơdờp bal mờ bơta geh kuơ bơh broă c^t sơnơm vaccine rơcang sơndră mờ kòp dê.

Broă lơh tòm ngan, geh cồng nha ngan kờ` kơrian kòp bạch hầu là lơh jăt broă c^t sơnơm vaccine Td (sơnơm vaccine rơcang sơndră mờ kòp uốn ván-bạch hầu) ai cau bơh 7 sơnam rơlao hờ đang kờ` geh bơta pràn sơndră mờ kòp tàm mpồl bơtiàn.

Gah lơh sơnơm càr Kon Tum kung dan uă ngan tus mờ Cục Y tế rơcang sơndră mờ kòp, Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên sền gròi, dong kờl sơnơm vaccine Td rơcang sơndră mờ kòp mờ phan lơh broă kờ` lơh jăt bal.

Dan mờ UBND càr sền gròi mờ ai tơl bơta niam bè priă nàng lơh jăt broă c^t sơnơm vaccine Td tàm uă tiah ai ală xã di gơlan gơbàn uă kờ` rơcang sơndră mờ kòp, nàng gàr niam broă rơcang sơndră mờ kòp gơtòp tàm mpồl bơtiàn.

-Ơi, dan ưn ngài bác sỹ neh ai tơngai tus mờ dơ\ hơ jơnau lùp do!

Cau cih Khoa Điềm-Cau mblàng Ndong Brawl

 

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định