Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 12/6/2021

VOV4.K’ho- Drim do 12/6, rlau 93 rbô nă kơnòm bơsram tàm Hà Nội tus bal dơ̆ pơrlòng rwah kơnòm bơsram guh ơdŭ 10 Hìu bơsram kấp pe dà lơgar crơng gơs nam bơsram 2021- 2022 bal mờ 2 môn pơrlòng là Ngữ văn mờ Dà đơs lơgar ndai. Drim hìng 13/6, cau pơrlòng geh pơrlòng tai 2 môn gam wơl là Toán mờ Lịch sử.

Nàng kờñ sền gàr ờdo ờdă mờ ơm yah ngài rơcăng sơndră kòp tŭ cau pơrlòng lòt pơrlòng, ồng Chử Xuân Dũng- Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân ƀòn dờng Hà Nội, Kuang ătbồ Mpồl đơng lam dơ̆ pơrlòng, rwah cau bơsram ƀòn dờng Hà Nội dê nam bơsram 2021- 2022 sồr ală anih pơrlòng ai kuang bàng lơh broă sền pơrlòng pal tus gờñ rlau nàng rò cau pơrlòng; mơkung sồr 184 anih pơrlòng tơnơ̆ tŭ tơn jơh ƀùi pơrlòng pal lơh sàng kloh, ƀồm sơnơm lơh kloh khuẩn jơh cơldŭ pơrlòng, ƀlàng hìu bơsram. Nàng sền gàr dơ̆ pơrlòng geh lơh niam, di kơrnoat, Sở Giáo dục mờ Đào tạo Hà Nội neh ai 500 nă kuang bàng lùp sền tus lơh broă tàm 184 anih pơrlòng mờ crơng gơs ală mpồl gròi sền nàng tus ală anih pơrlòng lùp sền, sền swì ală tŭ bơyai lơh pơrlòng.

Cau mblàng Ndong Brawl

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định