Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 7/7/2020

VOV4.K’ho – Nàng rơcang sơndră kòp bạch hầu bơ tờp ua\, UBND kơnhòal Đăk Đoa, càr Gia Lai neh geh kơrnuat ai jơh kơnòm bơsram ală kấp tàm xã Hải Yang ơm rlô bơsram 1 poh, mơkung wàng se, tam cah is [òn Bông Hiot, là tiah geh 10 nă cau gơbàn kòp do, tàm hơ\ geh 1 nă cau chơt. Mùl màl, jơh ală kơnòm bơsram tàm xã Hải Yang, kơnhòal Đăk Đoa geh ơm rlô bơsram bơh drim ngai 6/7 tus jơh ngai 12/7, mờ geh sồr ờ huan lik hờ bơdìh.

Mìng is ală cau pơgru kung gam tus hìu bơsram nàng wàs kloh niam hìu bơsram, ơdu\ bơsram. Tàm [òn Bông Hiot, là tiah geh 10 nă cau gơbàn kòp bạch hầu, tàm hơ\ geh 1 nă cau chơt, ală broă lơh jal mhar rơcang sơndră kòp neh geh lam lơh jơh tơn. Jat hơ\, gơ noar atbồ xã crơng gơs 4 anih sền gròi cau mờ rơndeh rơndồ tàm ală gùng mut tàm [òn. Tàm [òn, mpồl lơh sơ nơm rơcang gàr lài xã dê pơn jat tai [ồm sơ nơm tàm ală hìu bơnhă cau kòp bạch hầu; bơyai lơh kham sac rơ wah; pơn jat tai cih mat ală cau ơm rềp nàng geh broă lơh kơryan kòp bơ tờp dùl bă dipal.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định