Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 12/5/2021

VOV4.K’ho- Jăt tàm jơnau cih bơh Bộ trưởng Bộ Giáo dục mờ Đào tạo dê bè ai ngui kơrnoat pơrlòng jơh bơsram kấp pe, Ủy ban Nhân dân càr Gia Lai neh dùl nùs bal sền swì ring bal Broă rơndăp lơh bè broă bơyai lơh dơ̆ pơrlòng jơh bơsram kấp pe nam 2021. Ủy ban Nhân dân càr Gia Lai sồr Kuang ătbồ Sở Giáo dục mờ Đào tạo pơgồp bal mờ ală sở, gah sơnah lơh broă geh gơrềng lam lơh jăt broă bơyai lơh dơ̆ pơrlòng jơh bơsram kấp pe nam 2021 sền gàr ờdo ờdă, lơh niam, di kơrnoat, ngan là ờdo ờdă tàm tơngai kòp Covid-19 gam gơbàn kal ke.

Dơ̆ pơrlòng jơh bơsram kấp pe nam do geh lơh tàm 2 ngai (ngai 7 mờ ngai 8/7 tus) bal mờ 5 jơnau pơrlòng, tàm hơ̆ geh: 3 jơnau pơrlòng krơi is, là; Toán, Ngữ văn, Dà đơs lơgar ndai mờ 2 jơnau pơrlòng tơrgùm bal, là: Khoa học Tự nhiên mờ Khoa học Xã hội. Ală anih cih mat dan pơrlòng tàm ù tiah càr Gia Lai dê sơnđờm dờp sră nggal bơh cau pơrlòng dê bơh ngai 27/4 mờ tơn jơh tàm 5 jiơ mho ngai 11/5/2021.

 Cau mblàng Lơ Mu K’Yến

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định