Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 6/7/2020

VOV4.K’ho - Cồng nha xét nghiệm bơh Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên ngai (5/7) pà go\,  geh 9 nă cau tàm càr Gia Lai gơbàn kòp bạch hầu. Jơh ală cau do ndrờm ơm tàm kơnhoàl Đăk Đoa mờ ndrờm là cau pròc mhàm bal mờ cau kis rềp bal bơh  oh dềt 4 sơnam pa chơ\t tài bơh kòp bạch hầu dê. Tàm 24 mẫu sinh phẩm bơh cau tàm hìu bơnă mờ cau ơm kis rềp bal bơh cau kòp bạch hầu bơh sơn rờp càr Gia Lai dê, den 9 nă cau gơbàn kòp. Tu\ do, ală cau do gam geh tam cah is mờ sơm kòp tàm Hìu sơnơm dờng càr Gia Lai mờ Hìu sơnơm kơnòm dềt Gia Lai.  Uă ngan neh geh  tơngo\ kòp duh să di mơ.

Bè hơ\, kờp tus mho ngai 5/7, tàm Gia Lai neh geh 10 nă cau gơbàn kòp bạch hầu, tàm hơ\ geh 1 nă cau chơ\t là sau Vung (deh nam 2016, ơm tàm [òn Bông Hiot, xã Hải Yang, kơnhoàl Đăk Đoa) neh chơ\t tài bơh bơtờp kòp bạch hầu thanh quản ác tính, sồt jơh ală giác quan. Tu\ do, ờ loh bơh lơi bơtờp kòp. Bơta pal đơs ngan là, Vung neh c^t wil tơl 3 ding sơ nơm vaccine Quinvaxem (tàm hơ\ geh sơnơm vaccine rcang sơn dră kòp bạch hầu) tàm 1 nam sơn rờp, mờ c^t wơl tai ding dơ\ 4 tu\ neh 18 nhai.

Cau mblàng K’ Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định