Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 17/1/2015

VOV4.K’ ho - Ngai òr tàm tiah lơh sa mờ ma\y mok Trà Đa, [òn dờng Plei Ku, càr Gia Lai neh lơh geh mut ngui tơngai dơ\ 1 hìu ma\y lơh  nhiên liệu sinh học Biodiesel B5 sơnrờp tàm Việt Nam. Hìu ma\y do bơh mpồl lơh broa\ sa dùl na\ sa\ Sinh học Minh Hoàng Gia Lai la cau tờm lơh. Tus tu\ do,  hìu ma\y do neh geh ngui tơngai lơh broa\ dơ\ 1 mờ ngan ngồn geh mut lơh broa\ mờ bơta pràn 8 rbô tấn zờu sinh học  dùl nam, pria\ bơcri lơh di 150 tơmàn pria\. Khà phan tờm lơh bơh hìu ma\y do la gar bơh tờm chi Jatropa gam  gam  ua\ tàm ờ ua\ càr Tây Nguyên bè Gia Lai, Dak Lak mờ Dak Nông mờ ba\ ù tam mờr 2 rbô lồ. Kờp du\ tơnơ\ 3 nam tơnơ\, cau tờm bơcri geh lơh gơs hìu ma\y nàng tơngguh bơta pràn geh tus 30 rbô tấn zờu sinh học dùl nam, mờ kờp jơh khà pria\ bơcri la 500 tơmàn pria\. Mờ bơta pràn lơh do,  geh blơi jơh ala\ gàr bơh tờm chi Jatropa tàm ba\ ù di 10 rbô lồ. Hìu ma\y lơh gơs nhiên liệu sinh học B5 dơ\ sơnrờp tàm Việt Nam geh mut lơh broa\ la jơnau chờ tus mờ gah lơh sa nhiên liệu sinh học tàm lơgar. Mơ kung, pờ geh dùl gùng pa tus bơtàu tơngguh lơh sa, ngan la tàm ala\ ù tiah ờ geh chi,  klàl, bơh hơ\ geh pơ gồp glòm mờ chi ù  làc, ù ờ geh chi kung geh ta\ pơ gồp lơh sa tàm ala\  tiah làng bol rbah tàm Tây Nguyên.

 

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định