Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 8/7/2020

VOV4.K’ho – Drim ngai 7/7, Sở Y tế Gia Lai yal, càr Gia Lai pa geh tai 3 nă cau bơ tờp kòp bạch hầu, tơnguh khà cau bơ tờp kòp do tàm gùt càr tus 13 nă. Jat cồng nha xét nghiệm bơh Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên dê, 3 nă cau pa bơ tờp kòp bạch hầu ndrờm là cau tàm [òn Bông Hiot, xã Hải Yang, kơnhòal Đăk Đoa. Do là 3 nă cau tàm khà 24 nă cau tờm, cau tàm [òn bal mờ geh ơm rềp mờ cau kòp bạch hầu sơn rờp neh chơt, geh ai mẫu sinh phẩm nàng lơh xét nghiệm bơh ngai 4/7. Ală cau do tu\ do gam geh tam cah is, sơm kòp tàm hìu sơ nơm dờng càr Gia Lai mờ hìu sơnơm kơ nòm dềt Gia Lai.

Nàng rơcang sơndră kòp, Sở Y tế Gia Lai neh pơyua sră nggal tus Bộ Y tế dan pà 100 rbô ding sơnơm vaccine rơcang sơndră kòp bạch hầu nàng cit làng bol kơnhòal Đăk Đoa in; sồr ală hìu sơnơm rơcang tơl sơnơm tơmba, phan bơna, dà sơ nơm, ma\i mok dong kờl nàng rơcang dờp, sơm ală cau gơbàn kòp, mơkung wàng se tiah geh kòp, [ồm sơnơm lơh kloh khuẩn tàm tiah geh cau gơbàn kòp bạch hầu, sền gròi, tam cah is ală cau pin gơbàn kòp nàng ờ lời kòp bơ tờp ua\ tàm [òn lơgar.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định