Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 20/4/2021

VOV4.K’ho- Tàm pơrjum Hội đồng Nhân dân càr Gia Lai khoá 11 pa do neh ring bal kes priă bơh càr dê là 20 tơmàn đong nàng bơcri priă lơh ai rơndap broă lơh phan bơna tiah tềl lời wơl Tây Sơn Thượng Đạo (tàm thị xã An Khê).

Jat hơ̆, bơta bơcri priă lơh rơndap broă lơh là nàng prap gàr mờ ngui niam ală bơta kuơ tiah tềl lời wơl kah yau- bơta niam chài, ờ gŏ lời tiah tềl lời wơl gơtìp ờdiơng, gơtìp sơgràm pà halà gơtìp lơh tơrlah tơrling; bơt bơtàu ală bơta tàm tiah tềl lời wơl kah yau nàng gơ gơs tiah prap gàr, tìp mat lơh kuèng bơta niam chài ờs mờng bơh jơi bơtiàn làng bol kòn cau tàm tiah do dê; mơkung pơgồp bal mờ drơng broă sền gĭt nhơl chờ, lơh gơlik geh bơta drơng broă, nhơl chờ, broă lơh ờs mờng bơh làng bol ală jơi bơtiàn kòn cau dê. Broă bơcri priă lơh tàm hơ̆ geh phan bơna gùng lòt mut tàm ală anih nhơl chờ, tiah nhơl chờ mờ ală rƀòng yŭ dà. Broă bơcri priă lơh rơdap broă lơh geh lam lơh mờ lơh gơs tàm nam 2021 do.

Cau mblàng K’ Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định