Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 19/4/2021

VOV4.K’ho - Ủy ban Mặt trận Dà lơgar Việt Nam càr Gia Lai pa bơyai lơh pơrjum cri bơyai dơ̆ pe nàng cih măt ală cau tơl bơta niam tơlĭk măt tĕ khà kuang bàng Quốc hội khoă 15, kuang bàng Hội đồng Nhân dân càr Gia Lai tơngai lơh broă bơh nam 2021 tus 2026.

                                                                                     Anih pơrjum

Tàm pơrjum, tơnơ̆ mờ tŭ neh cri bơyai 100% khà kuang bàng ring bal cih măt 10 nă cau geh yal tơlĭk măt tĕ khà kuang bàng Quốc hội khoă 15. Pơn drờm mờ pơrjum dơ̆ bàr, pơrjum dơ̆ do geh 3 nă cau tơlĭk măt tĕ khà dan lĭk bơdìh khà măt ờ tus bal tĕ khà Quốc hội khoă 15.

Pơrjum cri bơyai dơ̆ 3 kung neh tơrgùm tơl 119 nă kuang bàng tơlĭk măt tĕ khà HĐND càr Gia Lai khoă 12, tơngai lơh broă bơh nam 2021 tus 2026. Tơnơ̆ mờ pơrjum cri bơyai dơ̆ pe, Ủy ban tĕ khà càr Gia Lai tơrgùm tơl 14 nă cau tơlĭk măt tĕ khà kuang bàng Quốc hội khoă 15 (tàm hơ̆ Dà lơgar yal 4 nă kuang bàng, càr 10 nă kuang bàng). Lơh jăt 21 mpồl tĕ khà nàng rơwah 71 tàm 119 nă kuang bàng là kuang bàng HĐND ală cấp khoă 12, tơngai lơh broă bơh nam 2021 tus 2026 mờ ală broă lơh mùl màl.

Cau mblàng Ndong Brawl

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định