Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 28/9/2021

VOV4.K’ho - Ngai òr (27/09), Sở Y tế càr Dăk Lăk neh dờp geh 2 nă cau gơtìp chơ̆t tài kòp Covid-19, tơnguh khà cau gơtìp chơ̆t tài kòp Covid-19 tàm càr tus 15 nă.

                      Tàm ngai 27 nhai 09, càr Dăk Lăk neh gŏ tai 14 nă cau gơtờp mờ kòp Covid-19

Jăt mờ hơ̆, cau lài ngan là cau ùr 93 sơnam, kis tàm thị trấn Quảng Phú, kơnhoàl Cư̆ Mgar. Cau kòp do geh gŏ mờ virus Sars CoV-2 bơh ngai 04 nhai 9. Tơnơ̆ mờ 21 ngai gròi sền, sơm kòp pràn, tă nhơm mờ măi, jồr mhàm sùm tàm hìu sơnơm, mơya tài bơta kòp jroă, ờ pràn tă nhơm, as sồt klờm soh jroă tài bơh virus Sars CoV-2, ờ pràn nùs, ờ pràn tài sơnam dờng... den tàng neh chơ̆t. Cau dơ̆ bàr kung là cau ùr 67 sơnam, kis tàm sơnah ƀòn An Bình, thị xã Buôn Hồ. Cau kòp gơtờp virus Sars CoV-2 bơh ngai 16 nhai 9. Tơnơ̆ mờ 11 ngai sơm kòp pràn tàm ală hìu sơnơm, mơya tài ờ pràn tă nhơm jroă mờ ờ pràn uă bơta tàm să, as sồt klờm soh tài virus Sars CoV-2, lơmă ir, cau kòp neh chơ̆t. Tàm ngai 27 nhai 09, càr Dăk Lăk neh gŏ tai 14 nă cau gơtờp mờ kòp Covid-19.

Cau mblàng Ndong Brawl

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định