Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 19/10/2020

VOV4.K’ho- Bơh ngai 17- 21/10, tàm [òn dờng Buôn Ma Thuột, càr Dăk Lăk dê geh bơyai lơh Festival phan bơna phơng sih sơnơm sền gàr phan tam lơh broă sa sươn sre, kă bro gùt lơgar.

Ală cau ala măt lòt còp ală cơldu\ ràng tơlik phan bơna

Tàm do, geh ală broă lơh, bè: Ràng tơlik cồng nha lơh geh, bơta pràn, bơta [ươn tàm ală gah broă lơh sa- niam chài- mpồl bơtiàn- lơngăp lơngai sền gàr dà lơgar càr Dăk Lăk, ràng tơlik phan bơna phơng sih, sơnơm sền gàr phan tam lơh broă sa sươn sre drơng lơh gơlik phan lơh broă sa sươn sre- bơtàu tơnguh [òn lơgar bơh ală anih, ală mpồl lơh sa kă bro tàm gùt lơgar dê, ală phan bơna lơh broă sa sươn sre tờm pràn bơh càr Dăk Lăk dê; Lơh drà phan bơna phơng sih sơnơm sền gàr phan tam lơh broă sa sươn sre mờ ală mpồl phan kă bro, drơng broă ala geh anih lơh gơlik, niam, geh bơngă pin dờn tàm lơgar mờ tăc mờ lơgar ndai, bè: phan ngui công nghệ, măy mok; phan bơna phơng sih, sơntìl chi tam, phan ròng, sơnơm ròng phan lơh sơnơm phan ròng, sền gàr phan tam, phan siam phan puan jơng. Cribơyai “Lơh ngan bal, sơrlèt gan bơta lòng, bơtàu tơnguh wơl mờ bơtàu tơnguh kơ\ kơl jăp lơh sa Lơh broă sa sươn sre Dăk Lăk, Tiah tàm gùl lơgar mờ Tây Nguyên mờ jơh gùt lơgar tơnơ\ tơngai gơbàn kòp dờng Covid-19”.

            Cau mblàng Lơ Mu K’Yến

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định