Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 29/7/2021

VOV4.K’ho- Lơgar Hàn Quốc mờ lơgar Triều Tiên pờ wơl gùng che điện thoại tàm yal tơngĭt bal jơnau tơn gan tiah nhàr lơgar bơh jŏ sùm gơtìp ơm ờ lơh broă bơh nam lài, geh mpồl bơtiàn dunia jờng rơ mờ đơs geh gơdờp niam ngan gơwèt mờ broă tơnguh bơta gĭt gơ̆p đah 2 lơgar.

Tổng thư ký Liên hợp quốc ồng Antonio Guterres jờng rơ jơnau yal broă Triều Tiên mờ Hàn Quốc pờ wơl ală gah tàm yal tơngĭt jơnau, đơs nền kờñ jơh lơm broă lơh ngan sùm bơh ală gah dê wèt tus broă lơh niam wơl bơta gĭt gơ̆p, tài bơta ring lơngai jŏ jòng mờ sơrbì jơh hạt nhân mờ gơtùi sền gŏ geh tàm bồt Triều Tiên. Mò Jalina Porter, cau sơ pơ̆ bơr Bộ Ngoại giao Mỹ dê pà gĭt, Mỹ jờng rơ broă lơh wơl gùng che điện thoại tàm yal tơngĭt bal jơnau tơn đah Triều Tiên mờ Hàn Quốc, mờ hòi do là “broă lơh niam ngan”.

Cau mblàng Lơ Mu K’Yến

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định