Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 16/6/2021

VOV4.K’ho- Mho ngai 15/6, kung tàm dơ̆ Pơrjum pờ tơlik tơn tàm internet đah Bộ trưởng Quốc phòng ală lơgar ASEAN dơ̆ 15 (ADMM-15) neh geh lơh dơ̆ tìp măt ờ ngan ngồn đah Bộ trưởng Quốc phòng ală lơgar ASEAN mờ lơgar Lo. Kuang ătbồ mpồl ala măt kuang bàng Việt Nam- Thượng tướng ồng Phan Văn Giang- Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam tus bal pơrjum.

Đơs tàm dơ̆ pơrjum, Thượng tướng ồng Phan Văn Giang jờng rơ ngan gơnoar broă bơh lơgar Lo dê mờ lơh broă bal sền gàr dà lơgar mờ lơngăp lơngai đah ASEAN mờ Lo tàm tơngai lài, kuơmàng tàm tơngume Pơrjum Bộ trưởng Quốc phòng ală lơgar ASEAN pờ ơnàng (ADMM+) mờ Cribơyai kơnhoàl ù tiah ASEAN.

Bè broă dà lềng đah măt tơngai lik, ồng Phan Văn Giang- Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam sồr ală gah pal lơh gơlik ù tiah ƀươn ƀoài ai broă cribơyai Ală bơta pal jăt lơh broă tàm dà lềng đah măt tơngai lik (COC), ngan là bơh ală broă lơh bơ̆t bơtàu bơta pin dờn, ơ̆t ơl gĭt kơrhia ală broă lơh, pleh lơh kal ke tai broă, bơsong tam pìt tam phà bơh broă lơh ring lơngai, jăt tàm jơnau cih bơh adat boh lam dunia dê, tàm hơ̆ geh Công ước Liên hợp quốc bè Adat dà lềng nam 1982.

Cau mblàng Lơ Mu K’Yến

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định