Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 12/5/2021

VOV4.K’ho- Pa do, Gah lơh ồs đèng càr Dak Nông neh sơr băc mhar bơsong 2 bơta aniai ờ niam tàm gùng che ồs đèng, gàr niam bơta ờdo ờdă drơng broă năc ngui in. Ngan ngồn, tàm klo ngai ngai 10/5, dùl dơ̆ càl pồt dờng neh lơh gơ pồ rkàng hìu bơh làng bol dê mờ lơh gơ pừ tờm chi tàm gùng che ồs đèng, lơh chơ̆t đèng tàm ù tiah  xã Nhân Đạo, kơnhoàl Dak R’lấp. Dờp jơnau yal, công nhân Gah lơh ồs đèng kơnhoàl Dak R’lấp neh ai rơneh yờ bal mờ ală phan bơna măy mok mut tàm tiah gơbàn chơ̆t đèng nàng bơsong, pờ wơl đèng ai làng bol in tŭ 3 jiơ mho dùl ngai bal.

Bơta aniai bơh rơndeh pơndiang phan lơh tăc che đèng mờ lơh gơ pừ jrong đèng tàm Dak Nông

Lài hơ̆, tŭ 10 jiơ drim ngai 4/5, tàm gùng lòt tus 2 kơnhoàl Dak Song mờ Tuy Đức, dùl nơm rơndeh pơn diang phan uă ir neh gơ kòl tàm gùng che đèng hạ thế lơh tăc che đèng, gơ pừ jrong đèng mờ sơging jrong trạm biến áp T70. Bơta do gơlik geh lơh broă ai đèng ai rlau 5 rơbô 200 nă năc ngui in gơtìp gơrềng. Den tàng, Gah lơh ồs đèng Dak Song pal tơrgùm jơh mpồl cau, rơndeh rơndồ măy mok nàng sơr băc mhar pờ wơl đèng. Tus 1 jiơ mho dùl ngai bal, công nhân gah lơh ồs đèng neh bơsong jơh bơta aniai mờ sơr băc nhar lơh niam wơl gùng che đèng.

Cau mblàng K’Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định