Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 15/5/2021

VOV4.K’ho- Bơh lồi nhai 4 pa do, Gah lơh ồs đèng Dak Nông sơnđờm ngui phần mềm mblàng yal tơngĭt lài khà ngui đèng nisơna bơh broă was bơh ngài. Mìng tơnơ̆ nggùl nhai lơh jat, mpồl neh sền gŏ rlau 100 nă cau geh khà ngui đèng pah ngai gơguh nisơna, uă rlau 10 dơ̆ pơndrờm mờ bè ờs.

Đèng gơguh nisơna 250 kWh/ngai bơh gùng che đèng ờ niam tàm rkàng hìu

Kuang bàng gah lơh ồs đèng neh mhar ngan lơh broă mờ tus tơn tàm hìu năc dê nàng dong kờl broă sền gròi broă ngui đèng tơnơ̆ công tơ. Lồi dŭt sền gŏ geh dùl ròt năc ngui đèng gơtìp ờ niam phan bơna đèng, ờ niam gùng che ồs đèng. Kuang bàng kỹ thuật neh di tŭ dong làng bol bơsong bơta ờ niam, gàr niam bơta ờdo ờdă tàm broă ngui đèng.

Geh gĭt Dak Nông tŭ do neh crăp mờr 100% công tơ đèng ai ală năc ngui đèng in. Broă ngui công nghệ “yal tơngĭt lài khà ngui đèng nisơna tàm tơngai geh ngan” neh dong geh kuơ uă ngan tàm broă tơnguh uă bơta niam drơng broă, bơta niam ồs đèng drơng làng bol in.

Cau mblàng K’ Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định